ติดตั้ง XFCE4 Desktop Environment บน ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10-08-2560
ดูแลโดย WIBOON


  • ทำให้ใช้ GUI (Graphic User Interface) หลังจากลง ubuntu server แบบ Text
  • เลือกติดตั้ง XFCE4 Desktop Environment เพราะเน้นที่ขนาดไม่โต มีความเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อย


1.ติดตั้งโปรแกรม XFCE4

$ sudo apt-get install xfce4


2.ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเพื่อทำให้ xterm สามารถใช้ copy & paste ได้ง่าย

$ sudo apt install xfce4-goodies


3.ติดตั้งฟอนต์ไทยที่จะทำให้ใช้งานบน GUI ได้

$ sudo apt install xfonts-thai


4.ติดตั้ง Chromium Browser และ vim editor

$ sudo apt install chromium-browser vim


5. วิธีเปลี่ยนจาก text ไปเข้าใช้งานแบบ GUI

$ startx


หมายเหตุ
หากจะใช้ใน Oracle VM VirtualBox ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้ได้ใช้ full screen, copy & paste ระหว่าง host กับ guest OS ได้
ติดตั้งโปรแกรมจัดการ kernel

$ sudo apt-get install dkms

ต่อไปก็ไปที่หน้าต่างของ guest OS เลือก เมนู Devices, เลือก Install Guest Additions CD image
ที่หน้าต่าง GUI ที่มีรูปไอคอน CD ให้คลิกขวาเลือก Open จะเป็นการ mount files ใน CD
เข้าไปไดเรกทอรีที่ CD image นั้นถูก mount ไว้แบบนี้ /media/username/VBOXADDITIONS_xxxx
เช่น

$ cd /media/mama/VBOXADDITIONS_5.1.26_117224/
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

เสร็จแล้ว กลับไปที่หน้าต่าง GUI ที่มีรูปไอคอน CD แล้วคลิกขวาเลือก Eject CD ด้วยครับ
แล้วทำการ reboot เครื่อง