ติดตั้ง XFCE4 Desktop Environment บน ubuntu 18.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2-10-2561
ดูแลโดย WIBOON


  • ทำให้ใช้ GUI (Graphic User Interface) หลังจากลง ubuntu server แบบ Text
  • เลือกติดตั้ง XFCE4 Desktop Environment เพราะเน้นที่ขนาดไม่โต มีความเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อย


1.ติดตั้งโปรแกรม XFCE4

$ sudo apt-get install xfce4


2.ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเพื่อทำให้ xterm สามารถใช้ copy & paste ได้ง่าย

$ sudo apt install xfce4-goodies


3.ติดตั้งฟอนต์ไทยที่จะทำให้ใช้งานบน GUI ได้

$ sudo apt install xfonts-thai


4.ติดตั้ง Chromium Browser

$ sudo apt install chromium-browser


5. วิธีเปลี่ยนจาก text ไปเข้าใช้งานแบบ GUI

$ startx


หมายเหตุ
หากเป็นการติดตั้ง ทดสอบใน Oracle VM VirtualBox ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้ได้ใช้ full screen, copy & paste ระหว่าง host กับ guest OS ได้
ติดตั้งโปรแกรมจัดการ kernel

$ sudo apt-get install dkms

ต่อไปก็ไปที่หน้าต่างของ guest OS เลือก เมนู Devices, เลือก Install Guest Additions CD image
ที่ desktop จะมีรูปไอคอน CD ให้คลิกขวาเลือก Mount Volume จะเป็นการ mount files ใน CD
เปิด Terminal แล้วเข้าไปไดเรกทอรีที่ CD image นั้นถูก mount ไว้แบบนี้ เช่น

$ cd /media/mama/VBox_GAs_5.2.16
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

เสร็จแล้ว กลับไปที่ desktop ที่มีรูปไอคอน CD แล้วคลิกขวาเลือก Eject Volume ด้วยครับ