ติดตั้ง avast บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28-06-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส avast 1.3
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.avast.com/


 1. ต้องไปขอ license ก่อน โดยไปที่เวบ http://www.avast.com/eng/home-registration.php
  ลงทะเบียนให้เรียบร้อย ระบบจะส่ง license key มาทางอีเมล์

 2. ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/avast/avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb มาเก็บไว้ก่อน
  หาก ubuntu เป็นแบบ 32 bit ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo dpkg -i avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb ได้เลย

  หาก ubuntu เป็นแบบ 64 bit ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมก่อนด้วยคำสั่ง sudo apt-get install ia32-libs
  แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo dpkg --force-architecture -i avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb

 3. เสร็จแล้วสั่งให้โปรแกรม avast ทำงานแบบ graphic
  โดยไปที่ task bar ด้านซ้ายบน เลือกเมนู Applications -> Accessories -> avast! Antivirus
  ได้หน้าต่าง Registartion required  ก็ให้กรอก license key ที่ได้มาจากการลงทะเบียน
  หาก license key ถูกต้อง ปุ่ม OK ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เลือกใช้งานได้  ก็ให้คลิกปุ่ม OK 
  โปรแกรม avast ก็จะทำงานได้หลังการลงทะเบียนที่ถูกต้อง

 4. การ Update database หากใช้งานแบบไม่ต้องผ่าน proxy   สามารถคลิกทำงานได้โดยตรง

  หาก Update database แล้วเกิด error ว่า "An error occured in avast! engine: Invalid argument"
  เป็นปัญหาจาก database มีขนาดใหญ่เกินไป ปัญหานี้เพิ่งเกิดเมื่อ 29-03-2553
  วิธีแก้ไขให้สั่งขยายพื้นที่หน่วยความจำด้วยคำสั่ง sudo sysctl -w kernel.shmmax=100000000 ก็จะทำงานต่อไปได้
  หลังจากปิด PC แล้ว พอบูท PC ใหม่ ก็จะต้องป้อนคำสั่งนี้ใหม่ทุกครั้ง 
  หากไม่ต้องการสั่งใหม่ทุกครั้ง ให้ไปแก้ไขแฟ้ม /etc/sysctl.conf
  เพิ่มหรือปรับปรุงตัวแปรบรรทัดคำสั่งเป็นว่า  kernel.shmmax=100000000
  แล้วมันก็จะทำงานเองทุกครั้งที่บูท PC

  หากใช้งานผ่าน proxy  จะไม่สามารถ Update database  ต้องใช้คำสั่ง  /usr/bin/avast-update ต่างหาก
  และต้องแก้ไขแฟ้ม /usr/bin/avast-update ให้ถูกต้องด้วย

  ตัวอย่างหากใครต้องการ update database ที่ server ของ ม.สงขลานครินทร์ให้แก้ไขแฟ้ม /usr/bin/avast-update
  ที่บรรทัดข้อความเดิมว่า
  URL_UPDATE="http://files.avast.com/files/latest/400.vps"
  URL_UPDATE_MD5="http://files.avast.com/files/latest/400vps.md5"
  ให้แก้ไขเปลี่ยนใหม่เป็นว่า
  URL_UPDATE="ftp://ftp.psu.ac.th/pub/avast/400.vps"
  URL_UPDATE_MD5="ftp://ftp.psu.ac.th/pub/avast/400vps.md5"
  ทำแค่นี้เอง

  สั่ง update database ด้วยคำสั่ง  /usr/bin/avast-update  จะได้ข้อความประมาณว่า
  Checking for virus signature updates...
  An update for /home/mama/.avast/400.vps is available.  Fetching update...
  ... รอๆๆ ...
  Update done: /home/mama/.avast/400.vps dated ...
  เป็นอันว่า update database เสร็จเรียบร้อย

 5. ตัวอย่างหากใช้งานผ่าน proxy ต้องแก้ไขแฟ้ม /usr/bin/avast-update 
  ด้วยการเพิ่มบรรทัดข้อความตัวแปร http_proxy  ดังตัวอย่างประมาณว่า
  ...
  export http_proxy="http://cache.psu.ac.th:8080"
  AVASTDIR=$HOME/.avast
  ...