ติดตั้ง flash player plugin บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01-06-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ต้องติดตั้งโปรแกรมบางส่วนก่อนด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install libcurl3 libnspr4-dev

 2. สำหรับ ubuntu แบบ 32 bit 
  ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install flashplugin-nonfree

  สำหรับ ubuntu แบบ 64 bit 
  ให้ดาวน์โหลดแฟ้มจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/adobe/flash/flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz มาเก็บไว้
  ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/adobe/flash/flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz -P /tmp
  แตกแฟ้มพร้อมติดตั้งด้วยคำสั่งประมาณว่า
  sudo tar -zxvf /tmp/flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz -C  /usr/lib/firefox-addons/plugins

 3. แค่นี้ก็เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรม firefox รวมทั้งหน้าต่าง Downloads ของ firefox ทั้งหมดด้วย
  แล้วเปิด firefox ใหม่ ลองดูผลงานได้เลย