ติดตั้ง internet explorer บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15-07-2551

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install wine cabextract binfmt-support

 2. หากอยู่เครือข่ายที่ต้องใช้ proxy ต้องตั้งค่าให้ wget ติดต่อผ่าน proxy ด้วย
  ตัวอย่างนี้ สำหรับในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ คำสั่งว่า  export http_proxy="http://cache.psu.ac.th:8080"

 3. ดาวน์โหลดโปรแกรม ies4linux ด้วยคำสั่ง  wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกด้วยคำสั่ง  tar -zxvf ies4linux-latest.tar.gz 
  ทำงานต่อด้วยคำสั่ง   cd ies4linux-*
  แล้วต่อด้วยคำสั่ง  ./ies4linux

  ได้หน้าต่าง Internet Explorers for Linux ให้คลิกเลือก OK
  ระบบจะทำการ download แฟ้มข้อมูลจากอินเทอร์เนตมาเรื่อยๆ

  หากสำเร็จจะได้ข้อความตัวอย่างว่า
  IEs4Linux installations finished!

  To run your IEs, type:
   /home/mama/bin/ie6

  ให้คลิกปุ่ม Close ออกมาได้เลย จะได้ icon ว่า Internet Exploerer 6.0 อยู่บน desktop

  หากไม่สำเร็จจะมีข้อความแจ้ง error ออกมา ให้ลองทำซ้ำใหม่ดูอีกหลายครั้ง เพราะบางทีระบบ download ข้อมูลมาใม่สมบูรณ์

 4. การใช้งานให้คลิก  icon ว่า Internet Exploerer 6.0 อยู่บน desktop ใช้งานได้เลย