ติดตั้ง nagstamon บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม

 • nagstamon เป็นโปรแกรมเฝ้าระวังระบบ Nagios
 • ปัญหาของการใช้งาน Nagios Website บนระบบปฏิบัติการอื่นๆที่ไม่ใช่ Windows คือ เมื่อมี alert จะไม่แสดงเสียงออกมา
 • nagstamon ทำงานบน X Window ซึ่งจะแสดงเสียง alert เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • ต้นฉบับ ที่ http://nagstamon.ifw-dresden.de
 • Version ล่าสุด 0.9.4


 1. Download nagstamon จาก http://packages.debian.org/squeeze/all/nagstamon/download
  โดยใช้คำสั่ง
  wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/n/nagstamon/nagstamon_0.9.4-1_all.deb
 2. ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo dpkg --install nagstamon_0.9.4-1_all.deb
 3. ติดตั้ง dependency ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get -f install
 4. เรียกใช้ที่เมนู Application > System Tools > Nagstamon
 5. ปรับแต่งค่า โดยการเลื่อน mouse ไป ลอยไว้เหนือ Icon ที่ปรากฏ แล้วคลิกปุ่ม Setting
  เปลี่ยนจากคำว่า nagios-server เป็นชื่อ Nagios Server ที่ใช้งานอยู่
  ให้ระวังเรื่อง http/https ให้เหมาะสมกับเครื่องด้วย