ติดตั้ง phpPykotaAdmin บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
      • กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา อย่าเพิ่งนำไปใช้นะ

phpPykotaAdmin เป็น Web Interface สำหรับโปรแกรมโควต้างานพิมพ์ Pykota พัฒนาโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม ในปี 2004 ซึ่งรองรับการใช้งานกับ Pykota Version 1.21 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2008 โดย เกรียงไกร หนูทองคำ เพื่อรองรับการใช้งานกับ Pykota Version 1.24 ขึ้นไป

พัฒนาด้วย PHP โดยยึดหลักการ เรียกใช้เครื่องมือที่ติดมากับ Pykota แล้วทั้งสิ้น จะไม่ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง เพื่อความเป็นเอกภาพกับตัวระบบ Pykota ดั้งเดิม ซึ่งทางผู้พัฒนา ได้พูดคุยกับผู้พัฒนา Pykota คือ Jerome Alet ที่ประเทศฝรั่งเศษ และเห็นชอบในแนวทางนี้แล้ว

ความสามารถหลักของระบบ

1. ผู้ใช้สามารถเรียกดูโควต้าของตัวเองได้

2. ผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการพิมพ์ของตนเองได้

3. ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม/ลด โควต้าของผู้ใช้ได้

3. ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม/ลบ Printer ในระบบได้

วิธีการติดตั้ง สามารถดูได้จาก ติดตั้ง pykota บน ubuntu ข้อ 16 - 17