ติดตั้ง samba บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 04-08-2553

ดูแลโดย WIPAT


  • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
  • ต้นฉบับ samba อยู่ที่ http://www.samba.org/


  1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install samba samba-common-bin smbfs smbclient

  2. หากต้องการ manager แบบ graphic ให้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยคำสั่งว่า
    sudo apt-get install system-config-samba
    เรียกใช้งานโดยไปที่เมนู System -> Administration -> Samba