ติดตั้ง snmpd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 04-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ  ubuntu 10.04, 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install snmpd snmp

 2. แก้ไขแฟ้ม /etc/snmp/snmpd.conf
  ไปที่ประมาณบรรทัด 61 ปรับปรุงแก้ไขจากเดิมให้เป็นว่า
  #com2sec paranoid  default         public
  com2sec readonly  default         public
  #com2sec readwrite default         private

 3. สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า  sudo /etc/init.d/snmpd start
  หากมีการแก้ไขแฟ้ม /etc/snmp/snmpd.conf แล้ว ให้ระบบอ่านค่าที่ปรับใหม่ได้ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/snmpd restart

 4. ทดสอบว่า snmpd ทำงานด้วยคำสั่งตัวอย่าง
  snmpwalk -c public -v 1 localhost system

  ได้ข้อความตอบกลับมาประมาณดังตัวอย่างเป็นใช้ได้
  SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux rd2-cc 2.6.24-19-server #1 SMP Wed Jun 18 14:44:47 UTC 2008 x86_64
  SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (72689) 0:12:06.89
  SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
  SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: rd2-cc
  SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
  SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: rd2-cc
  SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
  SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
  SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
  SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
  SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
  SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
  SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
  SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
  SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
  SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
  SNMPv2-MIB::sysORUpTime.8 = Timeticks: (52) 0:00:00.52

  เป็นอันว่าใช้งาน snmpd ได้แล้ว