ติดตั้ง speedtest บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31-05-2556

สร้างโดย WIPAT

ดูแลโดย SONGKRANT


 • เอาไว้เป็นจุดทดสอบความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เนต
 • ทดสอบกับ ubuntu 12.04
 • ต้นฉบับจาก http://speedtest.net


 1. ซอฟต์แวร์ speedtest รุ่น speedtest.mini เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี สำหรับทดสอบ server แบบง่ายๆ
  สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเวบ http://speedtest.net/mini.php
  หรือชุดทดสอบที่อยู่เวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/speedtest/mini.zip

 2. ต้องติดตั้ง apache และ php5 ก่อน หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install apache2 php5 unzip

 3. สร้างพื้นที่สำหรับติดตั้ง speedtest ไว้ที่ตัวอย่างนี้เป็น /var/www/speedtest ใช้คำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/speedtest

 4. ตัวอย่างนี้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ speedtest จากเวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/speedtest/mini.zip ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/speedtest/mini.zip -P /tmp
  sudo unzip /tmp/mini.zip -d /var/www/speedtest

sudo mkdir -p /var/www/speedtest/speedtest/

sudo cp /var/www/speedtest/mini/index-php.html /var/www/speedtest/index.html

sudo cp /var/www/speedtest/mini/* /var/www/speedtest/

sudo cp /var/www/speedtest/mini/speedtest/* /var/www/speedtest/speedtest/

 1. ทดสอบผลงานโดยไปที่เวบดังตัวอย่าง http://yourserver/speedtestหากทดสอบผลงานแล้วใช้งาน Download ได้แต่ Upload ไม่ได้ให้แก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini ดังนี้

แก้ไขค่าเดิม

post_max_size = 8M

เป็นค่าใหม่

post_max_size = 80M

แล้วสั่งเริ่มทำงานใหม่ด้วย sudo /etc/init.d/apache2 restart

ทดสอบผลงานใหม่อีกครั้งความแตกต่างในไฟล์ mini.zip ใหม่ 29 พ.ค. 2556 เทีบกับ mini.zip เมื่อ 18 ธ.ค. 2555 เป็นดังภาพ

https://www.dropbox.com/s/ne34wx2zplav1fw/speedtest_mini.zip_folder_changed_31May2013.png

ไฟล์ทั้งหมดอยู่ในไดเรกทอรีชื่อ mini ทำให้การ update ต้อง copy file ไปลงให้ถูกที่ครับ