ติดตั้ง ubuntu แบบปิด acpi

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-03-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นเทคนิคการติดตั้ง ubuntu แบบปิด acpi บนโนตบุคที่มีปัญหาพัดลมดับ หรือบูทแล้ว hang ฟ้องว่ามี error เกี่ยวกับ acpi
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.10


 1. ให้บูทด้วยแผ่นซีดี ubuntu ตอนเริ่มต้นเวลา ขณะที่หน้าจอกำลังแสดงสัญญลักษณ์เป็นรูปแป้นคีย์บอร์และคนที่ด้านล่างสุดประมาณกึ่งกลางจอภาพ
  ให้รีบกดแป้น Spacebar ให้ทัน

  ได้หน้าต่างเมนู Language   ให้กดแป้น Esc  หน้าต่าง Language จะหายไป
  ได้หน้าต่างเมนู ubuntu ขึ้นมาแทน ให้กดแป้น F6 
  ได้หน้าต่างเมนูด้านขวาล่าง เพิ่มขึ้นมา ให้ทำการปิด acpi ทำดังนี้
  ไปที่ลำดับตัวเลือกบนสุดคือ acpi=off ให้กดแป้น Spacebar ที่แถบตัวเลือก acpi=off นี้
  แถบเมนูจะเปลี่ยนกลายเป็นเป็น x acpi=off  แล้วให้กดแป้น Esc เพื่อกลับออกมา
  ที่หน้าต่างเมนู ubuntu ให้เลือกหัวข้อ Try Ubuntu without installing
  ระบบจะบูทเข้า ubuntu แบบ live CD  เมื่อทดสอบการใช้งานว่าดีแล้ว จึงค่อยติดตั้งต่อไปตามแบบปรกติ

 2. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ตอนบูท hard disk ก็อาจต้องเจอปัญหาบูทไม่ได้เหมือนเดิมๆ 
  เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับตั้งค่าตอนบูทให้ปิด apci
  การแก้ไขให้ทำดังนี้คือ ให้บูทด้วยแผ่นซีดี ubuntu แบบปิด acpi เหมือนข้อ 1 คราวนี้ไม่ต้อง install
  ตรวจสอบ hard disk ว่าอยู่ที่ไหน สมมติว่า ubuntu เห็นเป็น /media/mydisk
  ให้แก้ไขแฟ้ม /media/mydisk/boot/grub/grub.cfg  ไปที่ประมาณบรรทัด 63 ข้อความประมาณว่า
  ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
  menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-29-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
        ...
        linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-29-generic root=UUID=eaa47767-e240-4bd7-abad-46cc071b3aa4 ro
        initrd  /boot/initrd.img-2.6.32-29-generic
  }
  ......
  ให้แก้ไขบรรทัดเดิม  linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-29-generic root=UUID=eaa47767-e240-4bd7-abad-46cc071b3aa4 ro
  เพิ่มข้อความว่า acpi=off ต่อท้าย กลายเป็นว่า
  linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-29-generic root=UUID=eaa47767-e240-4bd7-abad-46cc071b3aa4 ro acpi=off
  เสร็จแล้วให้บูทใหม่ ทำงานจาก hard disk คราวนี้โนตบุคก็จะทำงานได้ตามปรกติ

 3. ถึงตอนนี้โนตบุค สามารถบูทได้แล้ว ต้องแก้ไขให้ปิด acpi ถาวรอีกด้วย
  หากไม่ทำ เวลา upgrade kernel ก็จะเจอปัญหานี้อีกให้ทำดังนี้
  เมื่อบูทโนตบุคแล้ว ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 9 ข้อความเดิมตัวอย่างว่า GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
  ให้เพิ่มข้อความว่า acpi=off เข้าไป กลายเป็นว่า GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi=off"
  แล้วสั่งปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง sudo update-grub
  ระบบจะปรับปรุงแฟ้ม /boot/grub/grub.cfg เพิ่ม acpi=off เข้าไปเอง
  เสร็จสิ้นแค่นี้ เป็นการปิด apci ทุกครั้งที่บูทแล้ว