ติดตั้ง vnc4server บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25-03-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ใช้ประโยชน์ให้สามารถ remote desktop เข้าไปทำงานได


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install vnc4server

 2. เริ่มต้นจัดการระบบด้วยการป้อนคำสั่งว่า  vncserver  :1 

  ได้ข้อความกลับมาประมาณว่า
  You will require a password to access your desktops.
  Password:
  ให้ป้อนรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่นรหัสผ่านเป็น abcdef ให้ป้อน abcdef แล้วกดแป้น Enter   ได้ข้อความว่า
  Verify:
  ให้ป้อนรหัสผ่านว่า abcdef  อีกครั้งแล้วกดแป้น Enter  ได้หน้าจอข้อความประมาณว่า
  New 'ubuntu:1 (mama)' desktop is ubuntu:1
  Starting applications specified in /home/mama/.vnc/xstartup
  Log file is /home/mama/.vnc/ubuntu:1.log

  ให้ป้อนคำสั่งว่า vncserver  -kill  :1  จะได้ข้อความประมาณว่า
  Killing Xvnc4 process ID ....

  ปรับสิทธิ์การทำงานให้ xintirc ด้วยคำสั่ง
  sudo chmod 755 /etc/X11/xinit/xinitrc

  ต่อไปแก้ไขแฟ้ม ~/.vnc/xstartup  ไปท้ายแฟ้มนี้
  ที่บรรทัดเดิมว่า x-window-manager & ให้เติมเครื่องหมาย # นำหน้า เพื่อยกเลิกใช้งาน
  กลายเป็นว่า #x-window-manager &
  แล้วเพิ่มบรรทัดถัดไปข้อความอีก 3 บรรทัดว่า
  gnome-session &
  unset SESSION_MANAGER
  exec /etc/X11/xinit/xinitrc
  ทำแค่นี้ก็เสร็จแล้ว

 3. การใช้งาน ต้องสั่งให้ vnc server เปิดทำงานก่อนด้วยคำสั่งว่า vncserver  :1 แล้วรอจนได้ข้อความประมาณว่า
  New 'ubuntu:1 (...)' desktop is ubuntu:1
  Starting applications specified in /home/.../.vnc/xstartup
  Log file is /home/.../.vnc/ubuntu:1.log
  ถึงตอนนี้ vnc server ได้รับการเปิดให้ใช้งานแล้ว

 4. ไปที่ PC client แล้วใช้โปรแกรมประเภท vnc client เช่น vncviewer บนวินโดวส์ หรือ vinagre บน linux
  ติดต่อไปยัง vnc server ได้เลย