ติดตั้ง xmind บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 02-04-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.xmind.net
 • เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนผังความคิด ทำนองเดียวกับ freemind 1. ต้องติดตั้ง java ก่อน ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openjdk-6-jre

 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม xmind รุ่น 32 บิท จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb
  ด้วยคำสั่ง wget  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb  -P /tmp
  แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo dpkg -i  /tmp/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb

 3. หากใช้ OS รุ่น 64 บิท ดาวน์โหลดโปรแกรม xmind ได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_amd64.deb
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_amd64.deb -P /tmp
  แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo dpkg -i /tmp/xmind-3.2.1.201011212218_amd64.deb

 4. เรียกใช้งาน xmind ด้วยคำสั่งว่า /usr/local/xmind/xmind

         หรือเรียกผ่านเมนูโดยไปที่แถบ taskbar เลือกหัวข้อ Applications -> Office -> XMind