ประยุกต์ใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-06-2552

ดูแลโดย WIPAT


เป็นการแนะนำโปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกที่ โปรแกรมน่าใช้


 1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ตามคำแนะนำใน โปรแกรมป้องกันไวรัส

 2. จัดการปิด autoplay ตามคำแนะนำใน การปิด/เปิด autoplay

 3. ติดตั้งโปรแกรมบีบ/อัดแฟ้มข้อมูล ตามคำแนะนำใน โปรแกรมบีบอัด/ขยายแฟ้มข้อมูล

 4. ติดตั้งโปรแกรมดูหนังฟังเพลง ตามคำแนะนำใน โปรแกรมดูหนังฟังเพลง

 5. ติดตั้งโปรแกรมท่องอินเทอร์เนต ตามคำแนะนำใน โปรแกรมท่องอินเทอร์เนต

 6. ติดตั้งโปรแกรมพจนานุกรมอังฤษ-ไทย ตามคำแนะนำใน โปรแกรมพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

 7. ติดตั้งโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ตามคำแนะนำใน โปรแกรมจัดการตกแต่งรูปภาพ

 8. ติดตั้งโปรแกรมอ่านแฟ้มแบบ PDF ตามคำแนะนำใน โปรแกรมอ่านแฟ้มแบบ PDF

 9. ติดตั้งโปรแกรมสร้างแฟ้มแบบ PDF ตามคำแนะนำใน โปรแกรมสร้างแฟ้มแบบ PDF

 10. ติดตั้งโปรแกรมทดสอบการอ่านเขียน disk ตามคำแนะนำใน โปรแกรมทดสอบการอ่านเขียนดิสก์

 11. ติดตั้งโปรแกรมแว่นขยายจอ ตามคำแนะนำใน โปรแกรมแว่นขยายจอ

 12. ติดตั้งโปรแกรมจับภาพหน้าจอ ตามคำแนะนำใน โปรแกรมจับภาพหน้าจอ

 13. ติดตั้งโปรแกรมช่วยเขียนภาพเสริมหน้าจอ ตามคำแนะนำใน โปรแกรมช่วยเขียนภาพเสริมหน้าจอขณะบรรยาย

 14. ติดตั้งโปรแกรมเขียนผังความคิด ตามคำแนะนำใน โปรแกรมเขียนผังความคิด

 15. ติดตั้งโปรแกรม viewer สำหรับอ่านแฟ้มของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ตามคำแนะนำใน โปรแกรม viewer

 16. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง PC เสมือน ตามคำแนะนำใน โปรแกรมจำลอง PC เสมือน

 17. ติตตั้งโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศ ตามคำแนะนำใน โปรแกรมสำนักงาน

 18. ติดตั้งโปรแกรมเขียนผังงาน ตามคำแนะนำใน โปรแกรมเขียนผังงาน