ปรับแต่ง Postfix และ MailScanner เพื่อตรวจจับจดหมายขยะ

จาก Wiki Opensource

ลำดับการตรวจจับจดหมายขยะ


Postfix

/etc/postfix/main.cf

/etc/postfix/header_checks  และ /etc/postfix/body_checks


MailScanner

spam.whitelist.conf และ spam.blacklist.conf