ปัญหาที่พบใน workshop 21-22 พ.ค. 2561

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-05-2561
ดูแลโดย วิบูลย์

ในหน้า 11 หัวข้อ ติดตั้ง VB Script เพื่อเก็บ login/logout records ในขณะติดตั้งจะมีการรัน shell script เพื่อใช้คำสั่ง wget ไปดึงไฟล์ชื่อ logticker.vbs ซึ่งไฟล์ชนิดนี้ checkpoint firewall ของมหาวิทยาลัยที่พวกเราทำ workshop นั้น ได้ปิดกั้นไฟล์ชนิด .vbs ทำให้ไฟล์ที่ดึงมาเสียหายไม่ได้เป็น vbscript ปรกติ ทำให้เมื่อนำไปติดตั้งตามขั้นตอนเสร็จสิ้น เมื่อรีบูต Windows จะพบ error ของ vbscript

ทางแก้ไข
จะต้องแก้ไข script โดยเปลี่ยนชื่อ vbscript เป็น logticker.txt ก่อนที่จะดึงมา เมื่อได้มาแล้วจะเปลี่ยนชื่อไฟล์กลับเป็นชื่อ logticker.vbs