ปิด Enter password to unlock your keyring ได้อย่างไร

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3-02-2560
ดูแลโดย WIBOON


ปิด Enter password to unlock your keyring ได้อย่างไร

ตอนที่เราตั้งค่าการใช้งาน linux mint หรือ ubuntu ให้เป็นแบบ login automatically จะทำให้เมื่อเราเข้าโปรแกรม Google Chrome ที่เราติดตั้งไว้แล้ว จะมีคำถามว่า "Enter password to unlock your keyring" ซึ่งก็สามารถคลิก Cancel แล้วทำงานต่อ แต่มันก็จะวน ๆ อยู่อย่างนั้น ปิดได้อย่างไร มีวิธีครับ ดังนี้

ให้ติดตั้งโปรแกรม seahorse เพิ่มหากเข้าเมนูต่าง ๆ แล้วหาเมนูชื่อ "Password and Encryption Keys" ไม่พบ หรือ ทดลองเปิด terminal แล้วพิมพ์คำสั่งว่า seahorse ก็ได้ แล้วไม่มีคำสั่งทำงานให้

หากโปรแกรมเปิดขึ้นมาได้ ก็ให้ทำการล้าง password เป็นว่าง ๆ โดยคลิกขวาที่ login keyring จากนั้นเลือก Change Password ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ในช่อง "Enter your old password" แล้วปล่อยว่าง ๆ ในช่อง "new password" ทั้ง 2 ช่อง แล้วคลิก OK และต้องยืนยันซ้ำอีกครั้ง

จากนั้น reboot สักครั้ง แล้วเมื่อเปิด Google Chrome จะถูกถามให้ตั้ง new passsword ก็คลิก OK ผ่านไป จะถูกถามครั้งเดียวเท่านั้น