รายการไฟล์

จาก Wiki Opensource

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
 
หน้าแรก
หน้าก่อนหน้า
หน้าสุดท้าย
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย รุ่น
22:32, 22 พฤษภาคม 2561 Labguide-workshop-2122052561.pdf (ไฟล์) 1.08 เมกะไบต์   1
13:48, 13 มีนาคม 2560 Wiki-opensource-version.png (ไฟล์) 9 กิโลไบต์   1
10:20, 18 ตุลาคม 2559 Ribbon-black 68.png (ไฟล์) 1 กิโลไบต์   1
10:49, 8 ธันวาคม 2558 Custombootusb.PNG (ไฟล์) 99 กิโลไบต์   1
14:28, 30 พฤศจิกายน 2558 Line-thaifont-before-install.png (ไฟล์) 36 กิโลไบต์   1
14:27, 30 พฤศจิกายน 2558 Install-wine-linux-mint.png (ไฟล์) 62 กิโลไบต์   1
13:43, 29 กันยายน 2558 Partition-linux.png (ไฟล์) 83 กิโลไบต์   1
13:18, 29 กันยายน 2558 Install-linux-after-windows10.png (ไฟล์) 138 กิโลไบต์   1
11:12, 13 มกราคม 2558 Psu12-sritrang-client-menubackuprestore.png (ไฟล์) 4 กิโลไบต์   1
13:47, 25 ธันวาคม 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-freeradius.png (ไฟล์) 10 กิโลไบต์   1
13:38, 25 ธันวาคม 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-updatescripts.png (ไฟล์) 4 กิโลไบต์   1
13:37, 25 ธันวาคม 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-othermenu.png (ไฟล์) 9 กิโลไบต์   1
11:24, 25 ธันวาคม 2557 Bochure-linuxmint-2-psu-ossf.pdf (ไฟล์) 319 กิโลไบต์   1
08:54, 10 กรกฎาคม 2557 Workshop-guide-psu12-sritrang.pdf (ไฟล์) 373 กิโลไบต์   1
14:12, 1 กรกฎาคม 2557 Psu12-sritrang-mainmenu.png (ไฟล์) 12 กิโลไบต์   2
10:58, 7 มิถุนายน 2557 Bochure-linuxmint-2-for-printing-only.pdf (ไฟล์) 162 กิโลไบต์   1
09:15, 6 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-other.png (ไฟล์) 7 กิโลไบต์   1
15:22, 5 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-client-restore-menu.png (ไฟล์) 10 กิโลไบต์   1
15:22, 5 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-client-backup-menu.png (ไฟล์) 10 กิโลไบต์   1
15:20, 5 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-client-bootmenu-0.png (ไฟล์) 274 กิโลไบต์   1
15:10, 4 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-bootmeu.png (ไฟล์) 6 กิโลไบต์   1
15:10, 4 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-papa.png (ไฟล์) 4 กิโลไบต์   1
15:09, 4 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-macmanage.png (ไฟล์) 9 กิโลไบต์   1
15:27, 2 มิถุนายน 2557 Psu12-sritrang-mainmenu-zone.png (ไฟล์) 3 กิโลไบต์   1
15:40, 21 เมษายน 2557 LSA-II.jpg (ไฟล์) 40 กิโลไบต์   1
15:39, 21 เมษายน 2557 LinuxSystemAdministration-II-outline.pdf (ไฟล์) 41 กิโลไบต์   1
15:34, 16 เมษายน 2557 Psu-ossf-member-20140416.pdf (ไฟล์) 41 กิโลไบต์   1
08:46, 28 กุมภาพันธ์ 2557 Example-cron-report.png (ไฟล์) 73 กิโลไบต์   1
21:09, 27 กุมภาพันธ์ 2557 Upgrade-and-install-new-software.pdf (ไฟล์) 94 กิโลไบต์ Workshop Linux System Administrator I 1
21:07, 27 กุมภาพันธ์ 2557 Network-config.pdf (ไฟล์) 93 กิโลไบต์ Workshop Linux System Administrator I 1
21:07, 27 กุมภาพันธ์ 2557 Editors-for-linux.pdf (ไฟล์) 169 กิโลไบต์ Workshop Linux System Administrator I 1
21:07, 27 กุมภาพันธ์ 2557 Man-and-help.pdf (ไฟล์) 110 กิโลไบต์ Workshop Linux System Administrator I 1
21:05, 27 กุมภาพันธ์ 2557 Login-and-shell.pdf (ไฟล์) 113 กิโลไบต์ Workshop Linux System Administrator I 1
20:39, 26 กุมภาพันธ์ 2557 LSA-I.jpg (ไฟล์) 39 กิโลไบต์   1
20:38, 26 กุมภาพันธ์ 2557 LinuxSystemAdministration-I-outline.pdf (ไฟล์) 42 กิโลไบต์   1
12:57, 21 พฤศจิกายน 2556 PSU-OSSF board 56-58.pdf (ไฟล์) 31 กิโลไบต์   1
22:43, 8 พฤศจิกายน 2556 Psu12-sritrang-vbox-network.jpg (ไฟล์) 44 กิโลไบต์   3
13:59, 7 พฤศจิกายน 2556 Psu12-sritrang-vbox-network.pdf (ไฟล์) 22 กิโลไบต์   1
22:54, 1 พฤศจิกายน 2556 Psu ossf 2556 2.pdf (ไฟล์) 31 กิโลไบต์   1
14:43, 14 ตุลาคม 2556 ประชุม2-56.pdf (ไฟล์) 92 กิโลไบต์   1
11:27, 20 กันยายน 2556 Psu-ossf-member-20130919.pdf (ไฟล์) 40 กิโลไบต์   1
22:24, 23 สิงหาคม 2556 Psu ossf 2556 1.pdf (ไฟล์) 31 กิโลไบต์   1
15:02, 25 มิถุนายน 2556 Windows7Profile.pdf (ไฟล์) 375 กิโลไบต์   1
14:52, 2 พฤษภาคม 2556 Psu-ossf-member-20130502.pdf (ไฟล์) 48 กิโลไบต์   1
22:45, 26 มีนาคม 2556 PSU-12 LAB guide.pdf (ไฟล์) 38 กิโลไบต์   1
11:48, 26 มีนาคม 2556 Workshop VirtualBox-Networking Drawing1.pdf (ไฟล์) 31 กิโลไบต์   1
12:59, 8 มีนาคม 2556 Psu-ossf-member-20130308.pdf (ไฟล์) 47 กิโลไบต์   1
10:05, 15 มกราคม 2556 SC20130115-094356.png (ไฟล์) 26 กิโลไบต์   1
10:05, 15 มกราคม 2556 SC20120613-121455.png (ไฟล์) 48 กิโลไบต์   1
08:58, 15 มกราคม 2556 Oss-25560110.pdf (ไฟล์) 691 กิโลไบต์ บรรยายให้ครูและนักเรียน ร.ร. พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 1
หน้าแรก
หน้าก่อนหน้า
หน้าสุดท้าย