ลินุกซ์รุ่นต่างๆ

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 01-01-2555

ดูแลโดย WIPAT


เป้าหมาย

 • รู้จักกับประวัติของลินุกซ์
 • แนะนำวิธีการเลือกรุ่นของลินุกซ์เพื่อใช้งานให้เหมาะสม


 1. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของลินุกซ์ฉบับภาษาไทยอยู่ที่ ลินุกซ์   ส่วนฉบับภาษาอังกฤษอยู่ที่ LINUX
 2. บรรพบุรุษของลินุกซ์ก็คือ UNIX
 3. ภาพผัง สายพันธุ์ของลินุกซ์
 4. ต้องเลือกลินุกซ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 5. ในประเทศไทยขอแนะนำให้ใช้ลินุกซ์ UBUNTU เนื่องจากมี mirror site อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu เป็น mirror site ของ UBUNTU
 7. เครื่อง PC ที่ติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU ในประเทศไทย จะได้รับการตั้งค่าให้ใช้บริการที่ http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu โดยอัตโนมัติ
  ซึ่งก็จะถูก redirect กลับมาที่ http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu โดยอัตโนมัติเช่นกัน
 8. ทำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดข้อมูลจากต่างประเทศ
 9. ลินุกซ์ UBUNTU มีทั้งรุ่นที่เป็น DESKTOP และเป็น SERVER ให้เลือกใช้
 10. มีชุมชนผู้ใช้ UBUNTU ในประเทศไทยอยู่ที่ http://ubuntuclub.com
 11. หากผู้ใช้มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของลินุกซ์ UBUNTU ก็จะสามารถทำการโคลนนิง HARD DISK ที่ติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU ไว้
  เอาไปติดตั้งลงใน HARD DISK ของเครื่อง PC อื่นที่มีขนาดและ MAINBOARD ต่างรุ่นกันได้
 12. หรือสามารถถอด HARD DISK ที่ติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU ไว้แล้ว ไปเสียบเข้ากับเครื่อง PC ที่มี MAINBOARD ต่างรุ่นกัน
  ก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแต่งแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ลินุกซ์ DEBIAN มีชื่อเสียงเรื่องมีจำนวนซอฟต์แวร์ให้เลือกมากที่สุด
 14. ลินุกซ์ DEBIAN เป็นต้นตระกูลของลินุกซ์ UBUNTU จึงทำให้ลินุกซ์ UBUNTU พลอยมีซอฟต์แวร์มากตามไปด้วย
 15. ลินุกซ์ REDHAT มีชื่อเสียงเรื่องการจัดการที่สะดวกต่อผู้ใช้ ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนเป็นเชิงพาณิชย์ชื่อ REDHAT ENTERPRISE LINUX
  ส่วนที่เป็นโอเพนซอร์สก็กลายเป็น FEDORA และ CENTOS
 16. ลินุกซ์ FEDORA ก็คือ REDHAT DESKTOP ส่วนลินุกซ์ CENTOS ก็คือ REDHAT SERVER
 17. ลินุกซ์ GENTOO และลินุกซ์ SLACKWARE มีขนาดเล็กดี เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
 18. ลินุกซ์ UBUNTU มีทั้งรุ่น 32 และ 64 บิทให้เลือกใช้งาน ยังแยกอีกเป็นรุ่น DESKTOP เหมาะสำหรับใช้งาน DESKTOP รุ่น SERVER เหมาะสำหรับเป็น SERVER
 19. รุ่น DESKTOP ต่างกับ SERVER คือมี GRAPHIC มาให้ใช้เลย ส่วน SERVER ไม่มี แต่เพิ่มเองทีหลัง
 20. รุ่น SERVER เน้นการใช้งานหนักอย่างมีเสถียรภาพ ส่วน DESKTOP เน้นการใช้งานที่คล่องตัว
 21. มีกำหนดออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกๆ 6 เดือน
 22. รุ่นล่าสุดคือ 11.10 หมายถึงปี 2011 เดือน 10 รุ่นก่อนหน้านี้คือ 11.04 หมายถึงปี 2011 เดือน 4
 23. ทุกรุ่นมีอายุผลิตภัณฑ์ 18 เดือน ยกเว้นรุ่นที่เป็น LTS มีอายุผลิตภัณฑ์ 5 ปี
 24. รุ่นที่เป็น LTS มี 6.06 ซึ่งหมดอายุไปแล้ว ที่เหลืออยู่คือ 8.04 และ 10.04
 25. เลือกใช้รุ่น LTS ทำเป็น SERVER เนื่องจากมีอายุผลิตภัณฑ์นานถึง 5 ปี
 26. เลือกใช้รุ่นล่าสุดไม่จำเป็นต้อง LTS ในการใช้เป็น DESKTOP เพื่อจะได้ใช้สมรรถนะการทำงานใหม่ๆ
 27. ดาวน์โหลดแผ่นซีดีลินุกซ์ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/