ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555


ชื่อหลักสูตร "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" (หลักสูตร Linux System Administration เพื่อการประกอบอาชีพ)


รายละเอียดหลักสูตร

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เพื่อประกอบวิชาชีพเป็น linux admin หลักสูตรจานด่วน แบบว่าแค่พอมีความรู้ติดตั้งวินโดวส์ได้ก็พอเอาไปทำมาหากินเป็น linux admin ได้แล้ว และขอแนะนำว่าควรทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้


หัวข้อมีดังนี้

ตอน 1 - รู้จักกับโอเพนซอร์ส ลินุกซ์ และการใช้งานเดสก์ทอป
ตอน 2 - เริ่มต้นติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์
ตอน 3 - เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบบรีโมต
ตอน 4 - การจัดการบัญชีผู้ใช้ และทำ file server
ตอน 5 - ติดตั้ง web server และเว็บไซต์สำเร็จรูปบนลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์
ตอน 6 - การดูแลลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์
ตอน 7 - ติดตั้งบริการเพิ่มเติมบนลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์
ตอน 8 - จัดการรหัสผ่าน และ ทบทวนการติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์


ระยะเวลาการอบรม

 • 2 วัน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้สนใจประกอบวิชาชีพเป็น linux admin และมีความรู้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์


รายชื่อวิทยากร

 1. วิบูลย์ วราสิทธิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์


กำหนดการ

ตอน 1 - รู้จักกับโอเพนซอร์ส ลินุกซ์ และการใช้งานเดสก์ทอป


ตอน 2 - เริ่มต้นติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์


ตอน 3 - เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบบรีโมต


ตอน 4 - การจัดการบัญชีผู้ใช้ และทำ file server


ตอน 5 - ติดตั้ง web server และเว็บไซต์สำเร็จรูปบนลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์


ตอน 6 - การดูแลลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์


ตอน 7 - ติดตั้งบริการเพิ่มเติมบนลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์


ตอน 8 - จัดการรหัสผ่าน และ ทบทวนการติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์

 • การเปลี่ยนรหัสผ่านของ root (อ่านเนื้อหา)
 • การแก้ไข UBUNTU เมื่อลืม password ของ root (อ่านเนื้อหา)
 • การแก้ไข MySQL เมื่อลืม password ของ root (อ่านเนื้อหา)
 • ให้ผู้เรียน export VM ubuntu-server เก็บลง USB disk drive (หากต้องการนำกลับไป)
 • จัดการ partition ของ hard disk ด้วยแผ่น SystemRescuedCd (อ่านเนื้อหา)
 • ทบทวนการติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU SERVER (หากห้องเรียนพร้อมให้ฟอร์แมตเครื่องได้ จะให้ผู้เรียนติดตั้งลงเครื่องจริง)