วิธี backup Lubuntu เป็นไฟล์ custom.iso ด้วย Remastersys

จาก Wiki Opensource

วิธี backup Lubuntu เป็นไฟล์ custom.iso ด้วย Remastersys

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17-12-2558 สำหรับ ubuntu 14.04 หรือ ก่อนหน้านั้น
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1-2-2560 สำหรับ ubuntu 16.04 ให้อ่านเรื่องนี้ คำแนะนำการใช้ Pinguy Builder แทนโปรแกรมชื่อ Remastersys

ดูแลโดย WIBOON


หลังจากติดตั้ง Lubuntu และได้ทำการปรับแต่งตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น
ปรับแต่ง Lubuntu เพื่อทำเป็น Kiosk PC สำหรับ Presentation (ดูวิธีทำ)
ปรับแต่ง Lubuntu เพื่อทำเป็น Linux Client เช่น PSU OPAC (ดูวิธีทำ)

ขั้นตอน
1. ทำขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม remastersys
sudo add-apt-repository ppa:mutse-young/remastersys
sudo apt-get update
sudo apt-get install remastersys remastersys-gtk

2. ทำขั้นตอนปรับแต่ง config ของโปรแกรม remastersys
sudo nano /etc/remastersys.conf
แก้ไขตัวแปรเป็นค่าใหม่ดังนี้
LIVEUSER=lubuntu
LIVECDLABEL="Custom Lubuntu Live DVD"
CUSTOMISO="custom.iso"
BACKUPSHOWINSTALL="0"
LIVECDURL="https://launchpad.net/~mutse-young/+archive/ubuntu/remastersys"

3. เปลี่ยนรูปที่ไฟล์ /etc/remastersys/isolinux/splash.png ให้เป็นรูปภาพที่ต้องการ

4. แก้ไขแฟ้ม /etc/remastersys/isolinux/isolinux.cfg.vesamenu
ให้แก้ไขข้อความในบรรทัด menu label เป็นคำบรรยายตามต้องการ

5. ก่อนสร้างไฟล์ iso ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเนื้อที่
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo rm /var/log/*gz
sudo rm /var/log/*/*gz
ถ้าต้องการลบคำสั่งที่เคยใช้
rm ~/.bash_history

แทรก อ่าน วิธีแก้ไขก่อนทำ remastersys เนื่องจากข้อผิดพลาดเรื่อง resolv.conf เมื่อใช้งาน Wireless ด้านล่าง

6. ทำขั้นตอน backup เพื่อสร้างไฟล์ iso
ล้าง iso ของครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
sudo remastersys clean

สร้างไฟล์ iso
sudo remastersys backup

ในขั้นตอน backup นี้ สามารถสั่งจากเมนู Start > System Tools > Remastersys

เมื่อเสร็จ จะได้ไฟล์ /home/remastersys/remastersys/custom.iso ที่สามารถนำไปเขียนเป็นแผ่นดีวีดี หรือ
เปิดใช้งานด้วย Oracle VM VirtualBox หรือ
นำ upload ไปเก็บไว้ใน tftpd server เพื่อใช้งานเป็น diskless client โดยตั้ง boot from network ที่ BIOS อย่างนี้ก็ได้

อ้างอิง
เว็บไซต์ที่เก็บโปรแกรม remastersys
https://launchpad.net/~mutse-young/+archive/ubuntu/remastersys


วิธีแก้ไขก่อนทำ remastersys เนื่องจากข้อผิดพลาดเรื่อง resolv.conf เมื่อใช้งาน Wireless

เมื่อนำ USB Flash Drive ที่ใส่ Live DVD ที่ทำจาก remastersys พบว่าสามารถ Connect Wireless ได้ แต่ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ (ขาดไฟล์ /etc/resolv.conf)

แก้ไขไฟล์ /etc/rc.local เพื่อใส่คำสั่งที่จะให้ทำงานเมื่อ boot/reboot เครื่องก่อน user login เข้าใช้งาน

sudo nano /etc/rc.local 

ที่ก่อนบรรทัดสุดท้าย exit 0 ให้ใส่

sudo dhclient -r ; sudo dhclient $(ifconfig | grep "Link encap:Ethernet" | awk '{print $1}' | awk '{print $1}')

แล้ว save ออกจากการแก้ไข


หากไม่แก้ไขตามนี้ เมื่อบูต USB Flash Drive ทุกครั้งต้องสั่งคำสั่งนี้

sudo dpkg-reconfigure resolvconf

กด OK
ตอบ YES คำถามแรก
กด OK
ตอบ NO คำถามที่สอง
และ กด OK