สร้าง ubuntu live USB จาก live CD

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. เครื่อง PC ที่ใช้สำหรับสร้าง ubuntu live USB อาจบูทจาก ubuntu desktop live CD
  หรือเป็น ubuntu destkop ที่ติตดั้งบน hard disk แล้วเลยก็ได้
  ให้บูทเสร็จจนได้หน้า desktop

 2. เตรียม usb disk แบบ FAT32 มีพื้นที่เหลือไม่น้อยกว่า 800 MB
  เสียบเข้าไปที่ PC  รอจน ubuntu desktop อ่านได้และตรวจสอบว่ามีเนื้อที่เพียงพอ

 3. เตรียมแผ่นซีดีที่เป็น ubuntu  live CD ที่ต้องการจะเป็นรุ่น desktop หรือ server ก็ได้ตามความต้องการ

 4. ไปที่แถบ task bar เลือกหัวข้อ System -> Administration -> Create a USB startup disk
  ได้หน้าต่าง Make USB Startup Disk ให้ยืนยันด้วยการคลิกปุ่ม Make Startup Disk
  แล้วก็รอๆๆ จนกระทั่งเสร็จ

 5. ทดสอบผลงานโดยการบูทจาก usb disk นี้ได้เลย