หน้าหลัก

จาก Wiki Opensource
http://opensource.psu.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์


เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นบุคลากรของ ม.สงขลานครินทร์ ที่มีอีเมลเป็น @psu.ac.th
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมลติดต่อโดยตรงที่ วิบูลย์ วราสิทธิชัย

ผู้ร่วมแบ่งปัน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการอัปเกรดเวอร์ชันของ MediaWiki

  • อัปเกรดจาก 1.17.3 เป็น 1.28.0 เมื่อ 10 มีนาคม 2560