หน้าหลัก

จาก Wiki Opensource
http://opensource.psu.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ผู้ร่วมแบ่งปัน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการอัปเกรดเวอร์ชันของ MediaWiki

  • อัปเกรดจาก 1.17.3 เป็น 1.28.0 เมื่อ 10 มีนาคม 2560