เทคนิคยืนยันตัวตนกับ PSU login โดยการใช้ shell script (link)

จาก Wiki Opensource

เป็นบันทึกจาก share.psu.ac.th

ยืนยันตัวตนกับ PSU login โดยการใช้ shell script

ไฟล์ปรับแก้ไขล่าสุดโดยคุณพรพิทักษ์ version 0.6 date 2019-07-01

psuautosigned.txt