เลือกแผ่นซีดี ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31-10-2557

ดูแลโดย WIPAT


 1. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ubuntu มีหลายเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นล่าสุดคือ 14.04
  มี mirror ของแผ่นซีดี ubuntu อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่ http://mirrors.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/

 2. ปรกติ ubuntu จะออกมาใหม่ทุกๆ 6 เดือน และมีวงจรอายุใช้งานประมาณ 2 ปี
  ยกเว้นเวอร์ชั่น 14.04, 12.04, 10.04 มีวงจรอายุใช้งานประมาณ 5 ปี

 3. ปัจจุบันควรเลือกใช้เวอร์ชั่น 14.04 หรือ 12.04 เพราะเป็นเวอร์ชั่นที่มีวงจรอายุใช้งาน 5 ปี

 4. การติดตั้งลินุกซ์ ubuntu จะใช้แค่แผ่นซีดีเพียงแผ่นเดียว

 5. แต่ละเวอร์ชั่นของ ubuntu ก็ยังมีรุ่นย่อยต่างให้เลือกอีกหลายแบบคือ

  รุ่น i386 เป็นรุ่นที่ใช้กับ CPU 32 bit มองเห็น RAM ไม่เกิน 3.2 GB

  รุ่น amd86 เป็นรุ่นที่ใช้กับ CPU 64 bit ใช้กับ RAM เกิน 3.2 GB ได้

  รุ่น desktop เหมาะสำหรับใช้งานสำนักงานทั่วไป มี graphic desktop พร้อมใช้งาน
  และยังใช้งานเป็นแบบ Live CD ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบน hard disk

  รุ่น server เหมาะสำหรับทำเป็น server ที่ไม่ต้องการมี graphic desktop

  รุ่น alternate เหมาะสำหรับเอาไว้ upgrade จากเวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ หรือเอาไว้เป็นแผ่นเติม desktop graphic ให้แก่ server

 6. ผมแนะนำให้เลือกใช้รุ่น desktop เพราะติดตั้งง่ายกว่า และหลังติดตั้งเสร็จแล้ว ยังสามารถต่อเติมให้เป็น server ได้ด้วยภายหลัง
  หากมีปัญหาการติดตั้งรุ่น desktop ก็ให้เลือกติดตั้งรุ่น server แล้วค่อยเติม desktop graphic ภายหลัง

 7. การดูรุ่นของ ubuntu ที่ติดตั้งลงไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า cat /etc/lsb-release