แก้ไขการบูทระหว่าง Windows และ Linux

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12-2554

ดูแลโดย WIPAT
  • ลบลินุกซ์แล้วเจอว่าบูทวินโดวส์ไม่ขึ้น แก้ไขตามคำแนะนำใน ใช้ fdisk ด้วย sysresccd