ใช้ fdisk ด้วย sysresccd

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27-06-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • สามารถใช้งานทำให้ master boot record เดิมของ MS-windows กลับมาได้
 • ทดสอบกับ sysresccd 2.2.0


 1. ให้บูทด้วยแผ่นซีดี sysresccd  คำแนะนำแผ่นซีดี sysresccd อยู่ที่  แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด

 2. เมื่อได้หน้าจอเมนู SYSTEM-RESCUE-CD... 
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ F) Run system tools from floppy disk image ... >  แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าจอเมนู F) Run system tools from floppy disk image...
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ  FREEDOS: Clone of the MSDOS Operating System แล้วกดแป้น Enter

 3. เมื่อได้เมนู แนะนำให้เลือกหัวข้อ 4  JEMMEX  failsafe ด้วยการกดเลข 4 แล้วตามด้วยแป้น Enter
  รอจนได้ promt ว่า FreeDOS A:\> 

 4. หากต้องการสั่งล้าง Master Boot Record  หรือต้องการทำให้ master boot record เดิมของ MS-windows กลับมา
  ให้ป้อนคำสั่งว่า fdisk /mbr  แล้วกดแป้น Enter 

  ได้หน้าต่าง  Message ว่า
  Master Boot Record rebuild done
  [Press any key to continue]
  ให้กดแป้น Enter แล้วกลับออกมา ลอง reboot เครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบผลงานได้เลย

 5. หากต้องการลบ partition ให้ป้อนคำสั่งว่า fdisk  แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างแนะนำโปรแกรมว่า  SPecialFDisk ... ให้กดแป้น Enter

  ได้หน้าต่าง SPecial FDisk = Boot Manager + Fdisk ให้เลือกทำงานหัวข้อ P. Partition tools

  ได้หน้าต่าง Number of HDD:  ให้เลือก NO 1 แล้วกดแป้น Enter ให้เลือกทำงานหัวข้อ 4. Delete

  ได้หน้าต่าง Dialog ว่า
  Are you sure to delete partition
  ให้กดแป้นอักษร y

  ทำอย่างนี้กับ partition อื่นๆจนเรียบร้อย เสร็จแล้วให้กลับออกมาด้วยการกดปุ่ม ESC
  ได้หน้าต่างว่า CAUTION! It will work immediately
  Do you want to save to hard disk
  ให้กดแป้นอักษร y

  ได้หน้าต่าง Dialog ว่า
  Not found active partition
  Are you sure to continue
  ให้กดแป้นอักษร y

  ได้หน้าต่าง !!! Warning !!!
  The fixed disk drive 1 will be written
  ..
  Are you sure ther target disk is correct (y/n)?
  ให้กดแป้นอักษร y

  ได้หน้าต่าง Dialog ว่า
  Do you want to create UNDO file?
  ให้กดแป้นอักษร n

  ถ้ามี ERROR ว่า Active partition is not found!
  [Press any ket to continue]
  ให้ปล่อยผ่านไปไม่ต้องสนใจ ด้วยการกดแป้น Enter
  กลับออกมาด้วยการเลือกทำงานหัวข้อ Q. Quit to DOS  เป็นอันเรียบร้อย