Open Source How-To

You are here: 5. Ubuntu 20.04 Server

Ubuntu 20.04 Server

มีเรื่องที่บันทึกไว้ดังนี้

    • แปลง ubuntu 20.04 server ที่ใช้งานอยู่ ให้เป็น .iso
    • เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server
    • ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server
    • ติดตั้ง ownCloud บน ubuntu 20.04 server
    • การตั้งค่าแบบ Static IP Address บน ubuntu 20.04 server

กลับสู่หน้าแรก

 

 

Submenu

nach oben