เข้า GUI ด้วยคำสั่ง startx บน ubuntu 20.04 server

 
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 29-12-2563
เขียนโดย วิบูลย์

กรณีที่ ubuntu 20.04 server ที่ได้ติดตั้ง GUI เพิ่มแล้ว จะบูตเข้า GUI mode ทันทีอัตโนมัติ หากต้องการบูตเป็น TEXT mode แล้วจะใช้ GUI เมื่อไรก็รันคำสั่ง startx
มีขั้นตอนดังนี้

ทำคำสั่งนี้
sudo systemctl isolate graphical

ต้องการบูตแล้วเข้า GUI
sudo systemctl set-default graphical.target

ต้องการบูตแล้วเข้า TEXT
sudo systemctl set-default multi-user.target

ต้องการใช้ GUI
startx

ที่มา: https://linuxconfig.org/start-gui-from-command-line-on-ubuntu-20-04-focal-fossa