LinuxA01

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4-12-2555

ดูแลโดย WIBOON


Linux A01: ลินุกซ์แบบ LIVE-CD


เป้าหมาย

 • ให้เห็นตัวอย่างว่าระบบปฏิบัติการลินุกซ์มีรุ่นที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้โดยตรงกับเครื่องอ่านแผ่นซีดี โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งลง HARD DISK ก่อน
 • ให้รู้จักกับ LINUX UBUNTU DESKTOP เลือกเข้าทำงานแบบ Try Ubuntu


รายละเอียด

ขั้นตอนปฏิบัติ

 1. เมื่อได้แผ่นซีดีลินุกซ์ UBUNTU 12.04.1 DESKTOP i386 แล้ว ให้เอาไปใส่ไว้ในเครื่องอ่านแผ่นซีดีของเครื่อง PC ที่ใช้งาน
 2. ทำการปิดเปิดเครื่อง PC ใหม่ ให้เครื่อง PC บูทจากแผ่นซีดีนี้
  หมายเหตุ 1:
  - เครื่อง PC บางรุ่นอาจต้องเข้าไป CMOS SETUP ค่า BIOS ใหม่ให้บูทจากแผ่นซีดีก่อนอุปกรณ์อื่นๆ
  - แต่บางรุ่นอาจมีแป้น HOT KEY ให้กด เช่น F8 แล้วจะมีเมนูโผล่ออกมาให้เลือกว่าจะบูทจากอุปกรณ์ใด
  หมายเหตุ 2:
  - การจัดการ BIOS นั้นไม่มีมาตรฐานเป็นข้อกำหนดใดๆ เป็นไปตามใจผู้ผลิต MAINBOARD ผู้ใช้ต้องเดากันเอาเอง
 3. เมื่อเครื่อง PC บูทแล้ว จะมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างที่เป็นตัวเลือก 2 อย่าง
  - Try Ubuntu และ Install Ubuntu
 4. ให้เลือก Try Ubuntu จากนั้นให้รอไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้หน้า DESKTOP พร้อมใช้งาน
 5. กลับมาที่ DESKTOP ของลินุกซ์ หาก PC นี้มีการต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมอยู่แล้ว เครื่อง PC ตัวนี้ก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันที ลองใช้ browser ไปท่องเที่ยวเว็บ
 6. เมื่อท่องเว็บเป็นที่พอใจแล้ว ให้กลับมาที่ DESKTOP แล้วลองเอา USB DISK มาเสียบ จะเห็น ICON โผล่ขึ้นมา พร้อมกับมีหน้าต่างเปิดพื้นที่ของ USB DISK ด้วย
 7. หากเครื่อง PC มี HARD DISK อยู่แล้ว ลอง browse เข้าไปดูพื้นที่ต่างๆใน HARD DISK ได้
 8. ลอง copy ข้อมูลระหว่าง HARD DISK กับ USB DISK ดู เพื่อวันข้างหน้าจะได้เอาไว้กู้ข้อมูลเวลา MS WINDOWS บูทไม่ขึ้น
  หมายเหตุ 3:
  - การใช้ลินุกซ์แบบ LIVE-CD มีข้อเสียคือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
  - จำเป็นต้องมี HARD DISK หรือ USB DISK มาต่อเพิ่มเติมเพื่อบันทึก
  หมายเหตุ 4:
  - แต่กลายเป็นข้อดีของ LIVE-CD คือไวรัสหรือ SPYWARE ไม่สามารถฝังตัวลงในแผ่นซีดี
  - และเหมาะสำหรับการทำงานที่ไม่ต้องการเหลือร่องรอยไว้ใน HARD DISK เช่น บริการการเงินของธนาคารต่างๆ เป็นต้น