LinuxA04

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4-12-2555

ดูแลโดย WIBOON


Linux A04: ศึกษาเทคนิคการสร้างเว็บเปลี่ยนรหัสผ่าน username บน linux


เป้าหมาย

 • เมื่อติดตั้งชุด PSU-netdrive จะได้แฟ้มสำหรับให้ผู้ใช้งานใช้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง
 • แฟ้มเหล่านี้จะถูกคัดลอกเก็บไว้ที่ /var/www/myservice


รายละเอียด

ขั้นตอนการใช้เว็บเปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. เข้าเว็บเบราว์เซอร์
 2. ไปที่ https://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/myservice/change-password.php
 3. ลองเปลี่ยนรหัสผ่านของ bob
 4. รันโปรแกรม SFTP net drive for Windows
 5. ทดสอบเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่ของ bob


ศึกษารายละเอียดเพื่ออาจจะลองเขียนโปรแกรมทำนองเดียวกัน

 1. ให้เข้าทำงานผ่าน ssh จาก putty บน MS WINDOWS
 2. ใช้คำสั่งอ่านดูแฟ้ม /var/www/myservice/change-password.php
  เช่น
  less /var/www/myservice/change-password.php
 3. การเขียนโปรแกรมทำนองนี้ จำเป็นต้องจัดการกับแฟ้ม /etc/sudoers
  เข้าไปดูเป็นตัวอย่าง แต่ไม่ต้องแก้ไข
  sudo less /etc/sudoers
 4. หากต้องการแก้ไขแฟ้ม /etc/sudoers เมื่อเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นอันใหม่ ให้เลียนแบบ
  sudo visudo