Linuxmint

จาก Wiki Opensource

Linux Mint - แหล่งรวมรวมเอกสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ


การติดตั้งสำหรับห้องเรียน


คำแนะนำการใช้แผ่นดีวีดี linux mint


Workshopบันทึกนี้แก้ไขล่าสุด 12-02-2559