PSU-Open-server-discontinued

จาก Wiki Opensource

PSU เป็นระบบงานที่ออกแบบเพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
Open เผยแพร่แบ่งปันความรู้ต่อสาธารณะตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์
Server โดยใช้ ubuntu server

ประเภทของ PSU Open Server


PSU installer

เรียนรู้เบื้องหลัง


การเตรียมต้นฉบับแบบอื่น ๆ :


PSU 12 (ยกเลิกแล้ว ใช้ PSU12-Sritrang แทน)มีสรรพคุณดังนี้

 • ใช้ได้ถึงปีค.ศ.2015 เพราะว่า ubuntu 10.04.4 เป็น LTS (Long Term Support) ถึงปีค.ศ.2015 จะไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป
 • PC Tools Server - เป็นถังเครื่องมือบนเนท PCtools@net เอา PC มาต่อ บูทผ่าน network เลือกใช้โปรแกรมได้เลย
 • Boot Manager Server - ห้องคอมพิวเตอร์อัจริยะ ควบคุม boot manager จาก server
 • Cloning Server - ระบบโคลนนิงผ่าน network ใช้ทดแทนโปรแกรม GHOST
 • โคลนนิงได้ทั้ง MS windows และ Linux
 • DHCP + PXE Server - ทำงานเป็น DHCP server และ PXE server
 • RADIUS server - ทำงานเป็น RADIUS server สามารถ authen กับ mail server และ PSU-passportได้
 • ระบบบันทึก log accounting
 • POP3 server -ทำงานเป็น pop3 mail server เพื่อให้บริการ authen แก่ radius server
 • สามารถกำหนดให้ หาก PC ลูกข่ายไม่ต่อกับ network จะบูทไม่ได้
 • ประยุกต์ใช้งานบังคับให้อ่าน message of today จึงจะบูทเครื่องใช้งานได้
 • สามารถกำหนดให PC ลูกข่ายบูทเข้า partition ไหนก็ได้
 • สามารถให้ PC ลูกข่ายบูทแผ่นซีดีที่เก็บไว้บน server ได้
 • มีชุดทดสอบ Memory, Hard disk และ FreeDOS เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
 • ติดตั้งได้ง่ายด้วยเทคนิคโคลนนิง
 • มี ubuntu desktop ด้วย
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux Ubuntu 10.04 server 32 bit
 • ตันแบบทดสอบกับ PC ใช้ RAM 256 MB


PSU 32 (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)

มีสรรพคุณดังนี้

 • มีทั้งแบบเป็น LIVE CD หรือ USB disk รุ่นกู้ภัย ทำงานบน USB external disk หรือ flash drive ก็ได้
 • เอาไว้สำรองข้อมูลจาก hard disk
 • พร้อมใช้งานอินเทอร์เนต
 • เหมาะสำหรับ admin มีไว้เพื่อกู้ภัยและวิเคราะห์ปัญหาของ PC
 • โปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อตรวจสอบและทำลายไวรัสใน hard disk ของ PC
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux ubuntu 10.04


PSU 32 - Diskless Kiosk PC (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)

Workshop สำหรับ 28th WUNCA


PSU lib (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)

มีสรรพคุณดังนี้

 • ทำงานแบบ diskless PC บูทผ่าน network ไม่ต้องมี CD-drive หรือ hard disk drive
 • เหมาะสำหรับเป็น workstation ให้บริการ OPAC ของหอสมุด
 • มีโปรแกรม FireFox ใช้เล่นอินเทอร์เนต
 • มีโปรแกรม OpenOffice
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux ubuntu 10.04


PSU 41 (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)


มีสรรพคุณดังนี้

 • โปรแกรม snort IDS + snort report
 • โปรแกรม Wire Shark
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux ubuntu 10.04


PSU baby (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)


มีสรรพคุณดังนี้

 • เหมาะสำหรับติดตั้งใช้บนเครื่อง PC เสปคต่ำ
 • ติดตั้งง่ายและเร็ว ใช้เวลาติดตั้งไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ใช้งานได้เลย
 • ต้นแบบทดสอบ CPU รุ่น Pentium-III 866 MHz หน่วยความจำ RAM ขนาด 256 MB
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux Lubuntu 10.04


PSU 1004 (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)

มีสรรพคุณดังนี้

 • เหมาะสำหรับเป็นต้นฉบับพร้อมใช้งานในการทดสอบ linux server
 • ติดตั้งได้ง่ายด้วยเทคนิคโคลนนิง
 • มี ubuntu desktop ด้วย
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux Ubuntu 10.04 server 32 bit
 • ตันแบบทดสอบกับ PC ใช้ RAM 256 MB


PSU Open Server สูตร 1 (ยกเลิกแล้ว ใช้ PSU12-Sritrang แทน)

มีสรรพคุณดังนี้

 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ
 • เป็น DHCP server
 • บังคับการบูท partition ของ PC รวมทั้งสั่งปิด/เปิด ลูกข่าย จาก server
 • โคลนนิงครอบจักรวาล ได้ทั้ง XP และ Linux ทั้งแบบ PC เครื่องเดียวหรือ multicast
 • เป็น RADIUS server รองรับระบบ login เข้าใช้งานจาก PC
 • เป็นระบบคิดเงินงานพิมพ์เลเซอร์
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux Ubuntu 8.04
 • Ticker จับเวลา
 • ต้นแบบทดสอบบน PC Pentium-III 866 MHz RAM 128 MB


PSU Open Server สูตร 2 (ยกเลิกแล้ว เพราะล้าสมัย)

มีสรรพคุณดังนี้

 • บันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย (NAC)
 • เป็น PC logger บันทึกร่องรอยการเปิดใช้งานของเครื่อง PC ในเครือข่าย
 • เป็น arp spoof logger บันทึกร่องรอยของ arp spoof ในเครือข่าย และอีเมล์แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
 • ควบคุมและยืนยันตัวตนก่อนใช้งานอินเทอร์เนต
 • ทำงานแบบ passive ระบบทำงานเมื่อนำ server นี้ต่อ/ถอดจากเครือข่ายได้ทันที โดยไม่ทำให้ PC ในเครือข่ายต้องหยุดการทำงาน
 • server 1 ตัวต่อใช้ได้กับ network 1 class C
 • เป็น RADIUS server สามารถ authen กับ IMAP server ได้ทั่วโลก
 • เป็น IMAP server
 • มีระบบดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้
 • ตรวจสอบ MAC และ IP ว่าถูกต้องตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux Ubuntu 6.06.2
 • ต้นแบบทดสอบบน PC Pentium-III 866 MHz RAM 256 MB


PSU Open Server สูตร 3 (ยกเลิกแล้ว ใช้ PSU32 แทน)

มีสรรพคุณดังนี้

 • เป็น USB disk รุ่นกู้ภัย ทำงานบน USB external disk หรือ flash drive ก็ได้
 • มีทั้งรุ่นที่เป็น Live DVD และ Live USB ด้วย
 • เอาไว้สำรองข้อมูลจาก hard disk
 • พร้อมใช้งานอินเทอร์เนต
 • เป็น USB disk ที่บูทได้ พร้อมซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการ PC
 • เหมาะสำหรับ admin มีไว้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของ PC
 • โปรแกรมจำลอง PC เสมือน สามารถใช้เป็นระบบปฏิบัติการต่างๆบน external disk ได้
 • ประยุกต์ใช้งานเป็นวินโดวส์ XP ได้โดยไม่จำต้องกังวลเรื่อง driver
 • ประยุกต์ใช้งานเป็นวินโดวส์ XP แบบพกพา สามารถบูทใช้งานจาก PC ตัวไหนก็ได้
 • โปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อตรวจสอบและทำลายไวรัสใน hard disk ของ PC
 • ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก Linux ubuntu 9.04