การติดตั้ง nginx, php7 บน ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 08-08-2559 ดูแลโดย SIRIPONG.S


การติดตั้ง nginx, php7 บน Ubuntu 16.04 Server