ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 03-06-2554

ดูแลโดย WIPAT


  • ทดสอบกับ ubuntu 11.04


  • เพิ่มฟอนต์ภาษาไทยของ sipa ด้วยคำสั่งว่า
    sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf  -P /usr/share/fonts/truetype/thai