ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-09-2564<br/> ดูแลโดย WIBOON<br/> <...")
 
แถว 3: แถว 3:
 
<br/>
 
<br/>
  
#ติดตั้งด้วย shell script ที่เขียนไว้ให้แล้ว
+
*ติดตั้งด้วย shell script ที่เขียนไว้ให้แล้ว
 +
*ตรวจสอบดูงานของเราต้องการใช้ไฟล์ rc.local หรือไม่ เพราะว่า ubuntu 20.04 ใช้ systemd จะไม่มี default rc.local มาให้ ดังนั้นเราจะใส่คำสั่งลงไปในไฟล์นี้ไม่ได้
  
ขั้นตอน
+
ขั้นตอน<br/>
 
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง<br/>
 
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง<br/>
 
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh -N -P /tmp
 
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh -N -P /tmp

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 10:09, 6 กันยายน 2564

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-09-2564
ดูแลโดย WIBOON

  • ติดตั้งด้วย shell script ที่เขียนไว้ให้แล้ว
  • ตรวจสอบดูงานของเราต้องการใช้ไฟล์ rc.local หรือไม่ เพราะว่า ubuntu 20.04 ใช้ systemd จะไม่มี default rc.local มาให้ ดังนั้นเราจะใส่คำสั่งลงไปในไฟล์นี้ไม่ได้

ขั้นตอน
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh -N -P /tmp 2. รันคำสั่ง
cd /tmp
sudo bash install-rc-local.sh

ตรวจสอบจะได้ไฟล์ /etc/rc.local