ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้งเพิ่ม rc.local บน ubuntu 20.04 server"

จาก Wiki Opensource
 
แถว 8: แถว 8:
 
ขั้นตอน<br/>
 
ขั้นตอน<br/>
 
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง<br/>
 
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง<br/>
wget <nowiki>http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh</nowiki> -N -P /tmp
+
wget <nowiki>http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh</nowiki> -N -P /tmp<br/>
 
2. รันคำสั่ง<br/>
 
2. รันคำสั่ง<br/>
 
cd /tmp<br/>
 
cd /tmp<br/>

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 10:10, 6 กันยายน 2564

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-09-2564
ดูแลโดย WIBOON

  • ติดตั้งด้วย shell script ที่เขียนไว้ให้แล้ว
  • ตรวจสอบดูงานของเราต้องการใช้ไฟล์ rc.local หรือไม่ เพราะว่า ubuntu 20.04 ใช้ systemd จะไม่มี default rc.local มาให้ ดังนั้นเราจะใส่คำสั่งลงไปในไฟล์นี้ไม่ได้


ขั้นตอน
1. ดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-installer/install-rc-local.sh -N -P /tmp
2. รันคำสั่ง
cd /tmp
sudo bash install-rc-local.sh

ตรวจสอบจะได้ไฟล์ /etc/rc.local