ติดตั้ง Broadcom Driver (Wireless LAN) บน Ubuntu

จาก Wiki Opensource

โดย KX

สภาพแวดล้อม : HP Notebook (Compaq 6910p), Ubuntu 9.04


วิธีการติดตั้ง Broadcom Driver (Wireless Adapter) บน HP Compaq 6910p
ใน ubuntu 9.04 x86_64

อ้างอิงจาก
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/bcm43xx

1.update ให้ทุกอย่างเป็น Version ใหม่สุดก่อน
2.ใช้คำสั่ง lspci ดูว่าเราใช้ Network Adapter ใด

lspci -vnn | grep -i wlan

ผลที่ได้คือ

10:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b/g WLAN [14e4:4311] (rev 02)

สังเกตค่าในวงเล็บ [] หลัง WLAN ในที่นี้เป็น [14e4:4311] 

3. นำค่าดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับตารางที่ Website นี้

http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#Known_PCI_devices

ดังตัวอย่าง พบว่า 14e4:4311 ใช้ Driver เป็น b43 (เทียบแล้วดูในคอลัมน์ Driver, ท้ายสุดของตาราง)

4. หากเครื่องต่ออินเตอร์เน็ดได้อยู่ (อาจใช้ Wired Lan) ก็ให้ใช้คำสั่ง

ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ทำการกำหนดค่า proxy ด้วยวิธีนี้ ก่อน
export http_proxy=http://cache.psu.ac.th:8080

แล้วใช้คำสั่ง

sudo apt-get install b43-fwcutter

ระบบจะถามว่าจะติดตั้งหรือไม่ ให้ตอบ Yes
จากนั้น รอให้ระบบทำงานเสร็จ


หากไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ดได้
- ให้ติดตั้ง b43-fwcutter จากแผ่น
- ดาวน์โหลด โดยใช้เครื่องที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้
http://downloads.openwrt.org/sources/wl_apsta-3.130.20.0.o
http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
- นำ 2 ไฟล์ดังกล่าวมาใส่ในเครื่อง แล้วใช้คำสั่ง

sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta-3.130.20.0.o
tar xfvj broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
sudo b43-fwcutter --unsupported -w /lib/firmware broadcom-wl-4.80.53.0/kmod/wl_apsta_mimo.o

5. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Driver ได้จริงหรือไม่ ด้วยคำสั่ง

lsmod | grep b43

ถ้าได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ ก็ใช้งานได้
b43                   145192  0
mac80211              251528  1 b43
led_class              13064  2 b43,leds_hp_disk
input_polldev          12688  1 b43
ssb                    46724  1 b43

Restart เครื่อง เป็นอันเสร็จพิธี