ติดตั้ง R บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-02-2553

ดูแลโดย WIPAT 1. มี CRAN mirror ไว้ใน ม.สงขลานครินทร์ด้วย  อยู่ที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/cran
  ให้เพิ่ม site ของ CRAN mirror เข้าไปใน apt sources.list 

  ทำดังนี้ แก้ไขแฟ้ม /etc/apt/sources.list
  หากเป็น ubuntu 8.04  ให้เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้ายว่า
  deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/cran/bin/linux/ubuntu hardy/

  หากเป็น ubuntu 9.04  ให้เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้ายว่า
  deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/cran/bin/linux/ubuntu jaunty/

  หากเป็น ubuntu รุ่นอื่น ก็ให้เปลี่ยนจากข้อความว่า hardy หรือ jauny ให้ถูกรุ่นที่ต้องการใช้งาน

 2. เพิ่ม apt key  ด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ 
  gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-key E2A11821
  รอสักครู่  เมื่อเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งต่อไปว่า
  gpg -a --export E2A11821 | sudo apt-key add -

 3. ปรับปรุง package ใหม่ ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get update

 4. ติดตั้งโปรแกรม R และ RKWard ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install r-base r-base-dev rkward

 5. ใช้งาน R แบบ graphic ด้วย โปรแกรม RKWard ไปที่เมนู Applications->Education->RKWard

 6. การติดตั้งเพิ่ม package epicalc เข้าไปใน RKWard ทำดังนี้
  เปิดโปรแกรม RKWard  เลือกเมนู  Settings -> Configure Packages
  ได้หน้าต่าง  Configure Packages RKWard  ให้เลือกแถบ Install แล้วคลิกปุ่ม Fetch list
  ได้หน้าต่าง CRAN mirror มาให้เลื่อนไปเลือก Thailand แล้วคลิกปุ่ม OK
  กลับมาที่หน้าต่าง Configure Packages RKWard  จะมีรายชื่อ package โผล่ออกมาให้เลือก
  ให้เลื่อนไปเลือก epicalc แล้วคลิกปุ่ม install selected

  หากได้หน้าต่าง Selected library location not writable - RKWard
  อาจเป็นเนื่องจากสิทธิ์ในการเขียนพื้นที่ ให้คลิกปุ่ม Become root
  จะได้หน้าต่าง Run as root - KDE su ขึ้นมา
  ให้ป้อนรหัสผ่านของ user ของตนเองที่ใช้ login เข้าไป แล้วคลิกปุ่ม OK

  กลับมาที่หน้าต่าง Configure Packages RKWard  ให้คลิกปุ่ม OK
  เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง package

 7. หากติดตั้ง epicalc ด้วยโปรแกรม RKWard ไม่ได้ ให้ติดตั้งจาก source ดังนี้
  ดาวน์โหลดแฟ้ม epicalc ได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/cran/src/contrib/epicalc_2.10.1.1.tar.gz
  แล้วติตตั้งด้วยคำสั่งประมาณว่า   sudo R CMD INSTALL epicalc_2.10.1.1.tar.gz

 8. การโหลด package epicalc บน RKWard ทำดังนี้
  เปิดโปรแกรม RKWard  เลือกเมนู  Settings -> Configure Packages
  ได้หน้าต่าง  Configure Packages RKWard  ให้เลือกแถบ Local packages
  ให้เลื่อนไปเลือก epicalc แล้วคลิกปุ่ม Load
  กลับมาที่หน้าต่าง Configure Packages RKWard  ให้คลิกปุ่ม OK


 9. หากติดตั้งบน ubuntu 9.04  เมื่อเปิดโปรแกรม RKWard แล้วมี error ฟ้องว่า
  Plugins are needed: you may manage these through "Settings->Configure RKWard".
  ให้แก้ไขชี้เส้นทางของ plugins  เพิ่ม ที่ในโปรแกรม RKWard ไปที่เมนู Settings -> Configure RKWard
  ได้หน้าต่าง Settings - RKWard  เลือกขั้นตอน Plugins ไปที่ตอน Select .pluginmap file(s) คลิกปุ่ม Add 
  ได้หน้าต่าง Select .pluginmap-file - RKWard  ให้เลือกเป็น /usr/share/kde4/apps/rkward/all.pluginmap
  กลับมาได้หน้าต่าง Settings - RKWard ให้คลิกปุ่ม OK 
  ให้ออกจากโปรแกม RKWard  แล้วเปิดโปรแกรม RKWard อีกที คราวนี error ก็จะหายไป