ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง clamav บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 11: แถว 11:
  
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install clamav<br><br>หากต้องการทำงานแบบ GUI ให้ติดตั้งโปรแกรม clamtk เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง<br>sudo apt-get install clamtk <br>เรียกใช้งานได้จากเมนู Applications -&gt; Accessories -&gt; Virus Scaner<br><br>  
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install clamav<br><br>หากต้องการทำงานแบบ GUI ให้ติดตั้งโปรแกรม clamtk เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง<br>sudo apt-get install clamtk <br>เรียกใช้งานได้จากเมนู Applications -&gt; Accessories -&gt; Virus Scaner<br><br>  
#การ update virus database ใช้คำสั่งว่า&nbsp; sudo freshclam <br><br>หากต้องการเป็นแบบ GUI ให้ใช้คำสั่ง sudo clamtk<br>ได้หน้าต่าง ClamTk Virus Scanner เลือกเมนู Help -&gt; Check for updates<br>ได้หน้าต่าง Updates ให้คลิกเลือก Click for updates <br>แล้วรอจนบรรทัดที่ขึ้นว่า Signatures updates | Check for antivirus signature updates <br>แสดงผลจาก N/A เปลี่ยนว่า Signature are currented หรือ Updated <br>
+
#การ update virus database ใช้คำสั่งว่า&nbsp; sudo freshclam <br><br>หากต้องการเป็นแบบ GUI ให้ใช้คำสั่ง sudo clamtk<br>ได้หน้าต่าง ClamTk Virus Scanner เลือกเมนู Help -&gt; Check for updates<br>ได้หน้าต่าง Updates ให้คลิกเลือก Click for updates <br>แล้วรอจนบรรทัดที่ขึ้นว่า Signatures updates | Check for antivirus signature updates <br>แสดงผลจาก N/A เปลี่ยนว่า Signature are currented หรือ Updated <br><br>
 +
#การไป update virus database จากต่างประเทศจะช้ามาก <br>แนะนำให้ update virus database จาก ม.สงขลานครินทร์ ทำดังนี้<br>แก้ไขแฟ้ม /etc/clamav/freshclam.conf&nbsp; ไปที่บรรทัดท้ายๆที่มีข้อความเดิมว่า<br>DatabaseMirror db.local.clamav.net<br>DatabaseMirror database.clamav.net<br>ให้พิมพ์แทรกเพิ่มกลายเป็นว่า<br>DatabaseMirror clamav.psu.ac.th<br>DatabaseMirror db.local.clamav.net<br> DatabaseMirror database.clamav.net<br> <br>แล้วทดสอบผลงานดูด้วยคำสั่ง sudo freshclam <br><br><br>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:32, 17 กุมภาพันธ์ 2554

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-02-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install clamav

  หากต้องการทำงานแบบ GUI ให้ติดตั้งโปรแกรม clamtk เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install clamtk
  เรียกใช้งานได้จากเมนู Applications -> Accessories -> Virus Scaner

 2. การ update virus database ใช้คำสั่งว่า  sudo freshclam

  หากต้องการเป็นแบบ GUI ให้ใช้คำสั่ง sudo clamtk
  ได้หน้าต่าง ClamTk Virus Scanner เลือกเมนู Help -> Check for updates
  ได้หน้าต่าง Updates ให้คลิกเลือก Click for updates
  แล้วรอจนบรรทัดที่ขึ้นว่า Signatures updates | Check for antivirus signature updates
  แสดงผลจาก N/A เปลี่ยนว่า Signature are currented หรือ Updated

 3. การไป update virus database จากต่างประเทศจะช้ามาก
  แนะนำให้ update virus database จาก ม.สงขลานครินทร์ ทำดังนี้
  แก้ไขแฟ้ม /etc/clamav/freshclam.conf  ไปที่บรรทัดท้ายๆที่มีข้อความเดิมว่า
  DatabaseMirror db.local.clamav.net
  DatabaseMirror database.clamav.net
  ให้พิมพ์แทรกเพิ่มกลายเป็นว่า
  DatabaseMirror clamav.psu.ac.th
  DatabaseMirror db.local.clamav.net
  DatabaseMirror database.clamav.net

  แล้วทดสอบผลงานดูด้วยคำสั่ง sudo freshclam