ติดตั้ง clamav บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:27, 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-02-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install clamav

  หากต้องการทำงานแบบ GUI ให้ติดตั้งโปรแกรม clamtk เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install clamtk
  เรียกใช้งานได้จากเมนู Applications -> Accessories -> Virus Scaner

 2. การ update virus database ใช้คำสั่งว่า  sudo freshclam

  หากต้องการเป็นแบบ GUI ให้ใช้คำสั่ง sudo clamtk
  ได้หน้าต่าง ClamTk Virus Scanner เลือกเมนู Help -> Check for updates
  ได้หน้าต่าง Updates ให้คลิกเลือก Click for updates
  แล้วรอจนบรรทัดที่ขึ้นว่า Signatures updates | Check for antivirus signature updates
  แสดงผลจาก N/A เปลี่ยนว่า Signature are currented หรือ Updated

 3. การไป update virus database จากต่างประเทศจะช้ามาก
  แนะนำให้ update virus database จาก ม.สงขลานครินทร์ ทำดังนี้
  แก้ไขแฟ้ม /etc/clamav/freshclam.conf  ไปที่บรรทัดท้ายๆที่มีข้อความเดิมว่า
  DatabaseMirror db.local.clamav.net
  DatabaseMirror database.clamav.net
  ให้พิมพ์แทรกเพิ่มกลายเป็นว่า
  DatabaseMirror clamav.psu.ac.th
  DatabaseMirror db.local.clamav.net
  DatabaseMirror database.clamav.net

  แล้วทดสอบผลงานดูด้วยคำสั่ง sudo freshclam

 4. แฟ้ม virus database จะถูกเก็บไว้ที่ /var/lib/clamav
  บางครั้งแฟ้ม *.cvd ถูกเปลี่ยนเป็น *.cld เนื่องจากเป็นการ incremental update
  หากต้องการให้คงเดิมเป็น *.cvd ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/clamav/freshclam.conf
  จากเดิมบรรทัดข้อความว่า ScriptedUpdates yes
  ให้เปลี่ยนเป็นว่า ScriptedUpdates no