ดูโค้ดสำหรับ ติดตั้ง ftp server + lib-pam-radius + authen psu-passport และ ldaps

จาก Wiki Opensource

คุณไม่มีสิทธิแก้ไขหน้านี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้:

ปฏิบัติการที่คุณขอนี้สงวนไว้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ


คุณสามารถดูและคัดลอกโค้ดของหน้านี้

กลับไป ติดตั้ง ftp server + lib-pam-radius + authen psu-passport และ ldaps