ติดตั้ง gnuplot บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu desktop 11.10


 1. ติดตั้ง gnuplot ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install gnuplot-x11
 2. ตัวอย่างใช้งานแบบง่าย ให้สร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ /tmp/mydata.txt มึข้อมูลว่า
  39
  41
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  52
  53
  54
  55
  56
 3. สั่งวาดกราฟด้วยคำสั่ง  echo 'plot "/tmp/mydata.txt"' |gnuplot --persist
 4. ลองคำสั่ง echo 'plot "/tmp/mydata.txt" title "myTEST"' |gnuplot --persist
 5. ลองคำสั่ง echo 'plot "/tmp/mydata.txt" title "myTEST" with linespoints' |gnuplot --persist
 6. ลองคำสั่ง echo 'plot "< sort -r /tmp/mydata.txt" title "myTEST" with linespoints' |gnuplot --persist