ติดตั้ง gnuplot บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:27, 16 กุมภาพันธ์ 2555 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu desktop 11.10


 1. ติดตั้ง gnuplot ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install gnuplot-x11
 2. ตัวอย่างใช้งานแบบง่าย ให้สร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ /tmp/mydata.txt มึข้อมูลว่า
  39
  41
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  52
  53
  54
  55
  56
 3. สั่งวาดกราฟด้วยคำสั่ง  echo "plot '/tmp/mydata.txt'" |gnuplot --persist
 4. ลองคำสั่ง echo "plot '/tmp/mydata.txt' title 'MyTest'" |gnuplot --persist
 5. ลองคำสั่ง echo "plot '/tmp/mydata.txt' with lines" |gnuplot --persist
 6. ลองคำสั่ง echo "set ylabel 'YCOL'; set xlabel 'XROW'; plot '/tmp/mydata.txt' with lines" |gnuplot --persist