ติดตั้ง iscsitarget บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13-05-2552

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install iscsitarget open-iscsi

 2. ทดสอบสร้างแฟ้มแทนการใช้ hard disk จริง ด้วยการสร้างแฟ้ม  /tmp/testfile ขนาด 200 G
  เป็นแบบ sparse file ซึ่งจะมีขนาดโตตามเป็นจริงเท่านั้น ไม่ได้โตเต็มพิกัด 200 G อย่างที่กำหนดไว้
  dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile count=0 obs=1 seek=200G

 3. แก้ไขแฟ้ม  /etc/ietd.conf ให้เป็นดังประมาณตัวอย่าง
  Target iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myiid
          Lun 0 Path=/tmp/testfile,Type=fileio

 4. สั่งให้ iscsitarget ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/iscsitarget restart

 5. ตรวจสอบดูว่าเห็น targets ด้วยคำสั่ง
  sudo iscsiadm --m discovery -t sendtargets -p localhost
  ได้ผลประมาณว่า 127.0.0.1:3260,1 iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myid   แสดงว่าถูกต้องแล้ว

 6. ลองเชื่อมต่อเข้ากับ targets ด้วยคำสั่ง
  sudo iscsiadm -m node --targetname  iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myid -p 127.0.0.1:3260 -l
  ได้ผลประมาณว่า  Login session [iface: default, target: iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myid, portal: 127.0.0.1,3260]
  แสดงว่าติดต่อเข้า iscsi target ได้แล้ว ถึงตอนนี้ระบบจะได้ hard disk ใหม่ขึ้นมา

  ลองใช้คำสั่ง dmesg จะได้ข้อความประมาณว่า
  [ 9509.801451] scsi8 : iSCSI Initiator over TCP/IP
  [ 9510.070618] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     IET      VIRTUAL-DISK     0    PQ: 0 ANSI: 4
  [ 9510.071089] sd 8:0:0:0: [sdb] 419430400 512-byte hardware sectors (214748 MB)
  [ 9510.071232] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  [ 9510.071237] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
  [ 9510.071449] sd 8:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  [ 9510.071684] sd 8:0:0:0: [sdb] 419430400 512-byte hardware sectors (214748 MB)
  [ 9510.071774] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  [ 9510.071779] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
  [ 9510.071945] sd 8:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  [ 9510.071953]  sdb: unknown partition table
  [ 9510.072429] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
  [ 9510.072500] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
  แสดงว่าระบบมี hard disk /dev/sdb เกิดขึ้นมาใหม่

  ลองใช้คำสั่ง sudo fdisk -l จะเห็น hard disk ที่ยังไม่ทำอะไร ดังตัวอย่าง
  Disk /dev/sdb: 214.7 GB, 214748364800 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Disk identifier: 0x00000000
  Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

  ถึงตอนนี้เราก็สามารถใช้งาน hard disk  /dev/sdb นี้ได้แล้ว

 7. หากต้องการดูข้อมูลของ node ใช้คำสั่งว่า
  sudo iscsiadm -m node --targetname  iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myid -p 127.0.0.1:3260

 8. หากต้องการถอนออกจาก target ใช้คำสั่งว่า
  sudo iscsiadm -m node --targetname  iqn.2009-05.mydomain:iscsi.myid -p 127.0.0.1:3260 -u