ติดตั้ง jperf บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16-03-2554

ดูแลโดย WIPAT



 1. ต้องติดตั้งโปรแกรม java runtime และ iperf ก่อน ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install iperf openjdk-6-jre

 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม jperf 2.0.2 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/jperf/jperf-2.0.2.zip มาเก็บไว้ก่อน ด้วยคำสั่ง 
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/jperf/jperf-2.0.2.zip -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ใน home ของตนเอง ด้วยคำสั่ง
  unzip /tmp/jperf-2.0.2.zip -d ~
  จะได้โปรแกรม jperf อยู่ในพื้นที่ ~/jperf-2.0.2

 3. สั่งให้ jperf ทำงาน ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่เก็บ jperf ก่อนแล้วจึงสั่งทำงาน ดังนี้
  cd ~/jperf-2.0.2
  sh jperf.sh