ติดตั้ง moodle บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:03, 27 มีนาคม 2561 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  04-08-2553

ดูแลโดย WIPAT


ล้าสมัย ยกเลิกการใช้งาน

 • ทดสอบกับ linux ubuntu 10.04 และ moodle 1.9.9+
 • ตัวอย่างนี้สมมติให้ server ใช้ ip 10.0.0.124
 • หากต้องการ upgrade ข้อมูล moodle 1.5.x เป็น 1.9.x ให้ดูที่บันทึก ปรับปรุง moodle จาก 1.54 มาเป็น 1.9


 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว
  โดยไปที่เวบ http://10.0.0.124

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ
  mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-ldap php5-gd php5-curl php5-xmlrpc php5-imap php5-radius
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart

 4. ติดตั้ง unzip ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install unzip

 5. ต่อไปสร้าง database ตัวอย่างการสร้าง database ชื่อ mymoodle ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE mymoodle CHARACTER SET 'UTF8';"
  หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE mymoodle;"
  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database mymoodle ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ moodleuser โดยมีรหัสผ่านว่า yourpassword ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on mymoodle.* to 'moodleuser'@'localhost' identified by 'yourpassword' ;"

 6. สร้าง directory ใหม่ชื่อ /var/www/test รอไว้ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /var/www/test
  ดาวน์โหลดโปรแกรม moodle จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/moodle-weekly-19.tgz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/moodle-weekly-19.tgz -P /tmp
  แตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง sudo tar -zxvf /tmp/moodle-weekly-19.tgz -C /var/www/test
  สร้าง directory ใหมชื่อ /var/moodledata/test ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /var/moodledata/test
  เปลี่ยนสิทธิ์เจ้าของให้เป็น apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data /var/www/test/*
  sudo chown -R www-data /var/moodledata/test

  สร้างแฟ้ม config ของ moodle ด้วยคำสั่ง
  sudo cp /var/www/test/moodle/config-dist.php /var/www/test/moodle/config.php
  แก้ไขแฟ้ม /var/www/test/moodle/config.php ให้มีค่าดังนี้
  $CFG->dbhost = 'localhost';
  $CFG->dbname = 'mymoodle';
  $CFG->dbuser = 'moodleuser';
  $CFG->dbpass = 'yourpassword';
  $CFG->wwwroot = 'http://10.0.0.124/test/moodle';
  $CFG->dirroot = '/var/www/test/moodle';
  $CFG->dataroot = '/var/moodledata/test';
  ทดสอบผลงานได้ที่ http://10.0.0.124/test/moodle
  ตอนเข้าเวบครั้งแรก ต้องปรับแต่งระบบโต้ตอบข้อความที่มาทางหน้าจอ

 7. เสร็จแล้วจึงค่อยเติมภาษาไทยเข้าไปในระบบ
  ***หากใส่ภาษาไทยก่อน จะเกิดปัญหาตอนปรับแต่งระบบแรกเข้าไม่สำเร็จ
  สร้าง directory สำหรับภาษาไทยชื่อ /var/www/test/moodledata/lang ด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/test/moodledata/lang

  ดาวน์โหลดภาษาไทยสำหรับ moodle จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/th_utf8.zip
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/th_utf8.zip -P /tmp
  แตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง sudo unzip /tmp/th_utf8.zip -d /var/www/test/moodle/lang
  เปลี่ยนสิทธิ์เจ้าของให้เป็น apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data /var/www/test/*
  แล้วลองใช้ browser เข้าหน้าเวบเพจอีกที ก็จะใช้ภาษาไทยได้เลย

 8. ลองตั้งค่าให้ใช้กับ imap สำหรับรุ่น 1.9.9 เปิดให้ใช้ authen กับอีเมล์ ไปที่ block ว่า
  Site Administration->Users->Authentication->Manage authentication
  คลิกสั่งให้ Enable IMAP server ทำให้รูปตาเปิด-ห้ามหลับนะ
  แล้วเลือก Setting ของ IMAP server นี้ ตั้งค่าต่อว่า
  Host: mail.psu.ac.th;bunga.pn.psu.ac.th
  Type: imap
  ***หากเป็น moodle 1.5.4 หรือ 1.6.6 ต้องตั้งค่าว่า auth_imaptype: imaptls
  ***สงสัยเป็น bug ของ 1.5.4/1.6.6 เพราะที่จริงแล้วเป็น imap ธรรมดาๆ

 9. ลอง authen กับ radius server ให้ไปที่
  Site Administration->Users->Authentication->Manage authentication
  คลิกสั่งให้ Enable RADIUS server ทำให้รูปตาเปิด-ห้ามหลับนะ
  แล้วเลือก Setting ของ RADIUS server ตั้งค่าตามใจชอบ