ติดตั้ง nbd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:51, 7 เมษายน 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 07-04-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04
 • ตัวอย่างนี้กำหนดใช้ port หมายเลข  32000
 • ต้นฉบับจาก http://nbd.sourceforge.net


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install nbd-server

  หากได้ error ประมาณว่า
  ....
  ** (process:7178): WARNING **: Could not parse config file: Could not open config file.
  ** Message: Nothing to do! Bye!
  ....

  ไม่ได้ผิดปรกติ เพราะระบบยังไม่สร้างแฟ้ม /etc/nbd-server/config

 2. สร้างแฟ้ม /etc/nbd-server/config ให้มีข้อมูลประมาณดังตัวอย่างว่า
  [generic]
  user = nbd
  group = nbd

  [export]
  exportname = /export/blkdev
  port = 32000

  ให้เปลี่ยนค่าตัวแปร exportname ให้เป็นไปตามที่ต้องการบริการผ่าน nbd server ออกไป

  สั่งให้ nbd server เริ่มทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/nbd-server start

 3. บน PC client ที่ติดตั้ง linux ubuntu  ที่ต้องการติดต่อ nbd server ต้องมีโปรแกรม nbd client ก่อน
  สามารถติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install nbd-client

  ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ nbd server ที่มี ip เป็น 10.0.5.6  port 32000ประมาณว่า
  sudo nbd-client  10.0.5.6  32000  /dev/nbd0