ติดตั้ง nut บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:40, 3 กรกฎาคม 2554 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 03-07-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ใช้ได้กับ ups เกือบทุกยี่ห้อ รวมทั้งยี่ห้อ apc ด้วย
 • หากใช้ยี่ห้อ apc ขอแนะนำให้ใช้โปแกรม apcuspd แทน ตามคำแนะนำที่บันทึก ติดตั้ง apcupsd บน ubuntu
 • ตอนไฟดับ ระบบสั่งปิดเครื่องได้อย่างเดียว ตอนไฟมา ups เปิดตัวเองไม่เป็น เราต้องมาเปิด ups ด้วยตนเอง
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.networkupstools.org/


 1. ติดตั้งโปรแกรม nut ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install nut nut-cgi

 2. แก้ไขแฟ้ม   /etc/nut/ups.conf  ให้ถูกต้องตามรุ่นของ ups ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบ http://www.networkupstools.org/compat/stable.html

  ตัวอย่างสำหรับ ups ยี่ห้อ apc รุ่น Back-UPS RS แบบ usb  ข้อมูลแฟ้ม /etc/nut/ups.conf เป็นตามตัวอย่างประมาณว่า
  [myups]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          desc = "My Test UPS"

  ตัวอย่างสำหรับ ups ยี่ห้อ ablerex รุ่น 625L แบบ usb  ข้อมูลแฟ้ม /etc/nut/ups.conf เป็นตามตัวอย่างประมาณว่า
  [myups]
          driver = megatec_usb
          port = auto
          desc = "My Test UPS"

 3. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/uspd.users เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  [monuser]
  password = changeme
  upsmon master

 4. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsmon.conf   เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  MONITOR myups@localhost 1 monuser changeme master
  ...

 5. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf  แก้ไขข้อมูลจากเดิม
  MODE=none
  ให้เป็นว่า
  MODE=standalone

 6. ถึงขั้นตอนนี้ให้รีบูท server ใหม่  แล้วสั่งให้ nut ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/nut restart
  แล้วทดสอบดูผลงานด้วยตัวอย่างคำสั่ง upsc myups@localhost  ได้ผลประมาณว่า
  battery.charge: 100
  battery.charge.low: 10
  battery.charge.warning: 50
  battery.date: 2001/09/25
  battery.mfr.date: 2005/06/20
  battery.runtime: 1950
  battery.runtime.low: 120
  battery.type: PbAc
  battery.voltage: 26.9
  battery.voltage.nominal: 24.0
  driver.name: usbhid-ups
  driver.parameter.pollfreq: 30
  driver.parameter.pollinterval: 2
  driver.parameter.port: auto
  driver.version: 2.2.1-
  driver.version.data: APC HID 0.92
  driver.version.internal: 0.32
  input.transfer.high: 264
  input.transfer.low: 194
  input.voltage: 224.0
  input.voltage.nominal: 230
  ups.beeper.status: enabled
  ups.delay.shutdown: -1
  ups.firmware: 7.g8 .I
  ups.firmware.aux: g8
  ups.load: 29
  ups.mfr: American Power Conversion
  ups.mfr.date: 2005/06/20
  ups.model: Back-UPS RS 1000
  ups.productid: 0002
  ups.serial: QB0525144498 
  ups.status: OL
  ups.test.result: No test initiated
  ups.vendorid: 051d

  เป็นอันว่าใช้งานได้

 7. หากต้องการแสดงผลแบบ graphic ผ่าน cgi ให้ทำดังนี้

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/hosts.conf  เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  MONITOR myups@localhost "Back-UPS RS 1000"

  ดูผลงานได้ที่  http://localhost/cgi-bin/nut/upsstats.cgi