ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 1: แถว 1:
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27-06-2555
+
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-02-2557
  
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]<span style="text-decoration: underline"></span>
 
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWiboon.w|WIBOON]]<span style="text-decoration: underline"></span>
แถว 7: แถว 7:
 
<br/>
 
<br/>
 
*PSU-radius เป็น freeradius รุ่นที่ได้ปรับแต่งให้ติดตั้งพร้อมใช้งาน สามารถ authen กับ mail server และ PSU passport ได้
 
*PSU-radius เป็น freeradius รุ่นที่ได้ปรับแต่งให้ติดตั้งพร้อมใช้งาน สามารถ authen กับ mail server และ PSU passport ได้
*ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 12.04.2
+
*ทดสอบกับ ubuntu 10.04.4, 12.04 ถึง 12.04.4
  
 
<br/>
 
<br/>
แถว 20: แถว 20:
 
#ทดสอบ user ใน server ผ่าน network ใช้คำสั่งประมาณว่า<br/>sudo radtest mama 123456 server_ip 0 mytestkey
 
#ทดสอบ user ใน server ผ่าน network ใช้คำสั่งประมาณว่า<br/>sudo radtest mama 123456 server_ip 0 mytestkey
 
#ทดสอบ user@gmail.com ใช้คำสั่งประมาณว่า<br/>sudo radtest user@gmail.com yourpassword 127.0.0.1 0 testing123
 
#ทดสอบ user@gmail.com ใช้คำสั่งประมาณว่า<br/>sudo radtest user@gmail.com yourpassword 127.0.0.1 0 testing123
#การยืนยันตัวตนใช้ username / password ตั้งให้ authen กับ server ต่างๆได้ที่แฟ้ม /etc/freeradius/imap-authen.sh เลือกตั้งค่าดังนี้<br/><br/>AUTHEN_SHADOW="YES" หมายถึงให้ authen กับแฟ้ม /etc/passwd ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/><br/>AUTHEN_MAIL="YES" หมายถึงให้ authen กับ mail server ด้วย<span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ให้ปรับค่า DEFAULT_MAIL_SERVER="your.domain" ให้เป็น mail server ที่ต้องการ<br/><br/>AUTHEN_LDAP="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ldap server <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าต้องการให้ authen กับ ldap server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_LDAP="YES"<br/>แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/check-ldap.sh ตั้งค่า LDAP SEVER ให้ถูกต้องเช่น<br/>LDAP_HOST="ldap://your.domain"<br/>LDAP_BASE="dc=aa,dc=bb"<br/><br/>AUTHEN_SSH="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ssh server <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าต้องการให้ authen กับ ssh server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_SSH="YES"<br/>และปรับค่า SSH_SERVER="server.domain" ให้เป็น ssh server ที่ต้องการ<br/><br/>AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES" หมายถึง authen กับระบบ PSU passport <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>ถ้าไม่ต้องการให้ authen กับระบบ PSU passport ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_PSU_PASSPORT="NO"<br/>CHECK_PREBLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt<br/>ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt ระบบจะไม่ไป authen เพื่อลดการโดน spam ถล่ม
+
#การยืนยันตัวตนใช้ username / password ตั้งให้ authen กับ server ต่างๆได้ที่แฟ้ม /etc/freeradius/imap-authen.sh เลือกตั้งค่าดังนี้<br/><br/>CHECK_PREBLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt<br/>ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt ระบบจะไม่ไป authen เพื่อลดการโดน spam ถล่ม<br/><br/>AUTHEN_SHADOW="YES" หมายถึงให้ authen กับแฟ้ม /etc/passwd ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/><br/>AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES" หมายถึง authen กับระบบ PSU passport <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>ถ้าไม่ต้องการให้ authen กับระบบ PSU passport ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_PSU_PASSPORT="NO"<br/><br/>AUTHEN_MAIL="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ mail server ด้วย<span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าต้องการให้ authen กับ mail server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_MAIL="YES"<br/>ให้ปรับค่า DEFAULT_MAIL_SERVER="your.domain" ให้เป็น mail server ที่ต้องการ<br/><br/>AUTHEN_LDAP="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ldap server <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าต้องการให้ authen กับ ldap server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_LDAP="YES"<br/>แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/check-ldap.sh ตั้งค่า LDAP SEVER ให้ถูกต้องเช่น<br/>LDAP_HOST="ldap://your.domain"<br/>LDAP_BASE="dc=aa,dc=bb"<br/><br/>AUTHEN_SSH="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ssh server <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าต้องการให้ authen กับ ssh server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_SSH="YES"<br/>และปรับค่า SSH_SERVER="server.domain" ให้เป็น ssh server ที่ต้องการ<br/><br/>
#เมื่อ authen ด้วย username / password ถูกต้องผ่านมาได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ<br/>แก้ไขระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่แฟ้ม /etc/freeradius/my-authen.sh ตั้งค่าดังนี้<br/><br/>CHECK_BLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt<br/>ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt จะถูกตัดสิทธ์ใช้งาน<br/><br/>ALL_PASS="YES" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบ ให้ผ่านได้ทุกคน <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>หากเปลี่ยนป็น ALL_PASS="NO" หมายถึงว่าต้องตรวจสอบขั้นตอนอื่นตามลำดับถัดไป<br/><br/>CHECK_VIPLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบแฟ้ม vip ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>หากมีรายชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/viplist.txt ก็จะสามารถผ่านได้เลย<br/><br/>CHECK_PSU_STAFF="YES" หมายถึงตรวจสอบว่าเป็น staff ของ PSU หรือไม่ <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/><br/>CHECK_PSU_STUDENT="YES" หมายถึงตรวจสอบว่าเป็น student ของ PSU หรือไม่ <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span>
+
#เมื่อ authen ด้วย username / password ถูกต้องผ่านมาได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ<br/>แก้ไขระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่แฟ้ม /etc/freeradius/my-authen.sh ตั้งค่าดังนี้<br/><br/>CHECK_BLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt<br/>ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt จะถูกตัดสิทธ์ใช้งาน<br/><br/>ALL_PASS="YES" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบ ให้ผ่านได้ทุกคน <span style="color:#ff0000">(default=YES)</span><br/>หากเปลี่ยนป็น ALL_PASS="NO" หมายถึงว่าต้องตรวจสอบขั้นตอนอื่นตามลำดับถัดไป<br/><br/>CHECK_VIPLIST="NO" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบระบบแฟ้ม vip ด้วย <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงต้องตรวจสอบด้วยว่า หากมีรายชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/viplist.txt ก็จะสามารถผ่านได้เลย<br/><br/>CHECK_PSU_STAFF="NO" หมายถึงไม่ตรวจสอบว่าเป็น staff ของ PSU หรือไม่ <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงว่า ไม่อนุญาตทุกคนที่ authen ผ่าน แต่อนุญาตเฉพาะบุคลากร<br/><br/>CHECK_PSU_STUDENT="NO" หมายถึงไม่ตรวจสอบว่าเป็น student ของ PSU หรือไม่ <span style="color:#ff0000">(default=NO)</span><br/>ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงว่า ไม่อนุญาตทุกคนที่ authen ผ่าน แต่อนุญาตเฉพาะนักศึกษาที่ระบุเจาะจะตามค่าตัวแปร MYSTUDENT=" "<br/>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:55, 11 กุมภาพันธ์ 2557

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-02-2557

ดูแลโดย WIBOON

เขียนครั้งแรกโดย วิภัทร ศรุติพรหม


 • PSU-radius เป็น freeradius รุ่นที่ได้ปรับแต่งให้ติดตั้งพร้อมใช้งาน สามารถ authen กับ mail server และ PSU passport ได้
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04.4, 12.04 ถึง 12.04.4


 1. ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-radius/psu-radius.tgz มาเก็บไว้ก่อน
  ตัวอย่างดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ /tmp ใช้คำสั่งประมาณว่า
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-radius/psu-radius.tgz -N -P /tmp
 2. แตกแฟ้มที่ดาวน์โหลดมา เอาไปเก็บไว้ที่ /tmp ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  tar -zxpvf /tmp/psu-radius.tgz -C /tmp
 3. เข้าไปทำงานใน directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอนแตกแฟ้มนี้ ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  cd /tmp/psu-radius
 4. เริ่มขั้นตอนติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo sh install-psu-radius.sh
 5. ระบบจะเริ่มทำการติดตั้ง รอสักครู่ก็จะใช้งานได้
 6. ทดสอบ user ใน server แบบ localhost โดยตรง ใช้คำสั่งว่า
  sudo radtest mama 123456 127.0.0.1 0 testing123
 7. หากต้องการปรับตั้งค่าให้ radius server นี้บริการผ่าน network และปรับตั้ง key
  ให้แก้ไขรายการ client ผ่าน network ที่แฟ้ม /etc/freeradius/clients.conf
  ตัวอย่างประมาณว่า
  client 10.0.5.0/24 {
  secret = mytestkey
  shortname = private-network
  }
 8. หลังจากปรับแต่งค่าของ freeradius จะต้องรีสตาร์ทเซอร์วิส ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload
 9. ทดสอบ user ใน server ผ่าน network ใช้คำสั่งประมาณว่า
  sudo radtest mama 123456 server_ip 0 mytestkey
 10. ทดสอบ user@gmail.com ใช้คำสั่งประมาณว่า
  sudo radtest user@gmail.com yourpassword 127.0.0.1 0 testing123
 11. การยืนยันตัวตนใช้ username / password ตั้งให้ authen กับ server ต่างๆได้ที่แฟ้ม /etc/freeradius/imap-authen.sh เลือกตั้งค่าดังนี้

  CHECK_PREBLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย (default=YES)
  รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt
  ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/preblacklist.txt ระบบจะไม่ไป authen เพื่อลดการโดน spam ถล่ม

  AUTHEN_SHADOW="YES" หมายถึงให้ authen กับแฟ้ม /etc/passwd ด้วย (default=YES)

  AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES" หมายถึง authen กับระบบ PSU passport (default=YES)
  ถ้าไม่ต้องการให้ authen กับระบบ PSU passport ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_PSU_PASSPORT="NO"

  AUTHEN_MAIL="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ mail server ด้วย(default=NO)
  ถ้าต้องการให้ authen กับ mail server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_MAIL="YES"
  ให้ปรับค่า DEFAULT_MAIL_SERVER="your.domain" ให้เป็น mail server ที่ต้องการ

  AUTHEN_LDAP="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ldap server (default=NO)
  ถ้าต้องการให้ authen กับ ldap server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_LDAP="YES"
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/check-ldap.sh ตั้งค่า LDAP SEVER ให้ถูกต้องเช่น
  LDAP_HOST="ldap://your.domain"
  LDAP_BASE="dc=aa,dc=bb"

  AUTHEN_SSH="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ssh server (default=NO)
  ถ้าต้องการให้ authen กับ ssh server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_SSH="YES"
  และปรับค่า SSH_SERVER="server.domain" ให้เป็น ssh server ที่ต้องการ

 12. เมื่อ authen ด้วย username / password ถูกต้องผ่านมาได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
  แก้ไขระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่แฟ้ม /etc/freeradius/my-authen.sh ตั้งค่าดังนี้

  CHECK_BLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย (default=YES)
  รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt
  ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt จะถูกตัดสิทธ์ใช้งาน

  ALL_PASS="YES" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบ ให้ผ่านได้ทุกคน (default=YES)
  หากเปลี่ยนป็น ALL_PASS="NO" หมายถึงว่าต้องตรวจสอบขั้นตอนอื่นตามลำดับถัดไป

  CHECK_VIPLIST="NO" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบระบบแฟ้ม vip ด้วย (default=NO)
  ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงต้องตรวจสอบด้วยว่า หากมีรายชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/viplist.txt ก็จะสามารถผ่านได้เลย

  CHECK_PSU_STAFF="NO" หมายถึงไม่ตรวจสอบว่าเป็น staff ของ PSU หรือไม่ (default=NO)
  ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงว่า ไม่อนุญาตทุกคนที่ authen ผ่าน แต่อนุญาตเฉพาะบุคลากร

  CHECK_PSU_STUDENT="NO" หมายถึงไม่ตรวจสอบว่าเป็น student ของ PSU หรือไม่ (default=NO)
  ถ้าเปลี่ยนเป็น YES จะหมายถึงว่า ไม่อนุญาตทุกคนที่ authen ผ่าน แต่อนุญาตเฉพาะนักศึกษาที่ระบุเจาะจะตามค่าตัวแปร MYSTUDENT=" "